17. ročník soutěže Stavba MSK 2022 eviduje rekordní počet soutěžních staveb

publikováno:
Od prvního ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo 606 staveb, z toho 310 si odneslo konkrétní ocenění a bylo uděleno 16 cen „GRAND PRIX“. Od prvního ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo 606 staveb, z toho 310 si odneslo konkrétní ocenění a bylo uděleno 16 cen „GRAND PRIX“.

V letošním 17. ročníku prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022 evidujeme za celou dobu historie této soutěže rekordní počet přihlášených staveb, a to 57. Vyhlašovateli této prestižní akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů, pobočka Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Letošní ročník soutěže, stejně jako minulé ročníky, je pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a ministra průmyslu a obchodu, Ing. Jozefa Síkely.

Od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo 606 staveb, z toho 310 si odneslo konkrétní ocenění a bylo uděleno 16 cen „GRAND PRIX“.

Hlavním záměrem této soutěže je seznámit laickou i odbornou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury v kraji, prezentovat a propagovat projekty, stavby, přiblížit tvůrce těchto staveb a jejich nejlepší stavební díla.

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje jedenáctičlenná porota složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže.„Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje je nejen přehlídkou nejzajímavějších realizovaných projektů na území našeho regionu. Je také důkazem toho, že se náš kraj dynamicky vyvíjí, a že v něm působí nadaní lidé, kteří jdou naproti nejmodernějším trendům v architektuře a stavitelství. Jsem rád, že se náš kraj stává atraktivnějším také pro investory, i díky nim se náš kraj mění před očima. Moravskoslezský kraj se soutěže každoročně účastní, vloni nám udělala radost ocenění za nově vybudované Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici nebo za revitalizaci zámeckého parku a saly terreny zámku Bruntál“, řekl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc.

Architektura nezpochybnitelně spoluvytváří kulturní dědictví každé společnosti a je jejím obrazem ve své době. Poslání Obce architektů se shoduje s posláním této soutěže, kterou je prioritně právě propagace kvalitní architektury a kultivace veřejného prostoru v našem kraji. Je potěšující, že zájem o účast v soutěži roste a že stavby jsou stále více prezentovány jako společné dílo – dílo, které vzniklo v úzké spolupráci investora, projektanta i realizátora stavby.,“ zmínil předseda Obce architektů Ostrava, pan Ing. arch. Martin Chválek.

„Obával jsem se, že vliv zdražování stavebních materiálů, energií a prací spolu s úbytkem pracovníků ve stavebnictví se projeví snížením počtu přihlášek do soutěže. Rekordní počet přihlášených staveb v tomto ročníku je proto pro mě překvapením a zároveň potvrzením toho, že stavebnictví je velmi silný obor, který se dokáže prosadit i v nepříznivé ekonomické a politické situaci,“ zmínil zástupce ostravské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pan Ing. Svatopluk Bijok.

ROZDĚLENÍ STAVEB DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SOUTĚŽE:
 

I. KATEGORIE – Stavby občanské vybavenosti – NOVOSTAVBY

 • počet přihlášených staveb 10

I. KATEGORIE – Stavby občanské vybavenosti – REKONSTUKCE

 • počet přihlášených staveb 15

I. KATEGORIE – Stavby občanské vybavenosti – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

 • počet přihlášených staveb 8

II. KATEGORIEBYTOVÉ DOMY

 • počet přihlášených staveb 3

III. KATEGORIERODINNÉ DOMY

 • počet přihlášených staveb 3

IV. KATEGORIEPRŮMYSLOVÉ STAVBY

 • počet přihlášených staveb 2

V. KATEGORIEDOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 • počet přihlášených staveb 12

VI. KATEGORIESTAVBY REALIZOVANÉ MIMO ÚZEMÍ MSK

 • počet přihlášených staveb 4

Již po prvním seznámení s letošními přihlášenými stavbami jsem nadšen kreativitou a inovativností a těším se na návštěvy jednotlivých staveb s porotou soutěže,“ podotkl pan Ing. Martin Vilč, předseda poroty.

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje jedenáctičlenná porota složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže. Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny „GRAND PRIX“.

Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

 • celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí kvalita a jakost stavebních prací
 • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
 • plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby
 • zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, ekologické hledisko apod.)

Jsme velmi příjemně překvapeni množstvím přihlášených staveb, číslo 57 je v celé naší dlouhé historií rekordní. Opravdu si velmi ceníme odvahy investorů, kreativity architektů, pečlivosti projektantů a řemeslné zručnosti zhotovitelů. Počet přihlášených staveb ještě umocňují velmi složité podmínky, za kterých vznikaly. Enormní nárůst cen stavebních materiálů, zvýšení cen energií a jeho nedostatek, rostoucí úroveň hypoték, vojenský konflikt – to je pouze malý výčet okolností, které velmi negativně ovlivnily a znejistily stavební trh. Prizmatem těchto okolností je zapotřebí moravské stavebnictví vysoce ocenit,“, zmínil technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, pan Ing. Pavel Ševčík, Ph.D..

Prestiž a odbornost této soutěže koresponduje s vzrůstajícím počtem přihlášených staveb, investičních počinů, kterými jak velcí stavebníci z řad významných společností či veřejné správy, tak stavebníci na úrovni výstavby rodinného bydlení pro svou potřebu, přispívají k rozvoji a atraktivitě našeho kraje a ke zkvalitnění života občanů tohoto regionu. V letošním ročníku budeme hodnotit stavby dokončené v roce 2022, případně 2021. Na základě probíhající ekonomické recese či války na evropském kontinentu byl očekáván pokles investic do výstavby. Jak je vidět z podaných přihlášek, Galavečer s vyhlášením výsledků 17. ročníku soutěže Stavba MSK proběhne dne 21. 9. 2023 v Kompresorovně areálu Landek parku.není tomu naštěstí tak.

Moravskoslezský kraj, jakožto spoluorganizátor soutěže, je veřejnoprávní instituce pečující a rozvíjející majetek kraje. Aktivně přihlašuje každoročně do soutěže své stavby z let minulých, a ačkoliv mnoho set milionu korun investuje do potřebných oprav a menších rekonstrukcí svého nemovitého majetku, vždy také připraví a přihlásí investice na úrovni nové výstavby či zásadní rekonstrukce významných staveb na území MSK.

Celkové náklady krajem přihlášených a porotou ohodnocených staveb za roky 2019 až 2021 činily cca 320 mil. Kč. Například za rok 2021 – získala hlavní cenu v kategorii „Stavby občanské vybavenosti VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ stavba „NKP – zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku a "saly terreny." Za rok 2020 pak získala hlavní cenu v kategorii „Stavby občanské vybavenosti – REKONSTRUKCE“ stavba „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“, která současně získala i hlavní cenu „GRAND PRIX“. Za stejné hodnocené období získala čestné uznání poroty stavba „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“. Za rok 2019 získala zvláštní ocenění SPS stavba „IVC Český Těšín pro Hasičský záchranný sbor MSK, Městskou policii a Policii ČR“.

V roce 2023 je do soutěže přihlášeno 5 staveb, jejichž investorem byl Moravskoslezský kraj, s úhrnnou hodnotou těchto staveb ve výši 140 mil. Kč.

Galavečer s vyhlášením výsledků 17. ročníku soutěže Stavba MSK proběhne dne 21. 9. 2023 v Kompresorovně areálu Landek parku od 18:30 hod.

Více informací o soutěži naleznete na webu stavbamsk.cz nebo Facebooku Stavba MSK.

Autor a foto: Stavba MSK