Brownfield v pražských Vysočanech se ve spolupráci s OBERMEYER HELIKA mění na novou městskou čtvrť

publikováno:
autor:
Vizualizace 1: Vysočanský mlýn, objekty A, 1. etapa výstavby Vizualizace 1: Vysočanský mlýn, objekty A, 1. etapa výstavby

Architektonická a projekční společnost OBERMEYER HELIKA a.s. spolupracuje na projektu revitalizace území bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech. V projektu s názvem VYSOČANSKÝ MLÝN, jehož investorem je Metrostav Development a.s., zajišťuje OBERMEYER HELIKA činnost projektanta stavební části a koordinátora stavby. Dříve chátrající brownfield bývalých pekáren Odkolek se již brzy stane plnohodnotnou rezidenční čtvrtí. Výstavba rezidenčních domů s obchodními jednotkami v parteru přinese otevření nyní uzavřeného areálu a propojí okolní území pěšími koridory a zelenými prostranstvími. Přirozeně tak odstraní bariéru mezi vilovou čtvrtí Krocínka a ulicemi Jandova a Ke Klíčovu.

Společnost OBERMEYER HELIKA na projektu pracuje od roku 2020, kdy pro generálního projektanta vypracovala stavební část dokumentace pro zadání stavby a řešila koordinaci. „Veškeré výkresové podklady pro stavební a konstrukční část jsme převedli do 3D modelu v projekčním systému Revit a dále rozpracovali do podrobnosti kvalitní tendrové dokumentace. To se ukazuje jako vhodné a žádoucí pro nezbytnou optimalizaci navrženého řešení, posouzení kritických technických detailů a nezbytnou prostorovou koordinaci stavby, statiky a TZB. Přidanou hodnotou jsou generované výkazy s permanentní vazbou na modelované konstrukce a zadávané výrobky. Uvedený postup eliminuje lidské chyby ve zbytném přenosu dat a snadněji umožňuje udržovat komplexní dokumentaci v relativně aktuálním stavu i při následných změnách vyžádaných investorem či zhotovitelem,“ sdělil Ing. Jiří Houda, projektový manažer ze společnosti OBERMEYER HELIKA a.s. 

U projektu VYSOČANSKÝ MLÝN se nyní dokončují demoliční práce v západní části areálu, kde je zamýšlena 1. etapa výstavby zahrnující čtyři rezidenční domy. Investor Metrostav Development a.s. na projektu pracuje od roku 2017, přičemž dokončení první etapy projektu plánuje na rok 2023. Generálním projektantem je City Work, který je současně autorem architektonického návrhu. Studio Bogle Architects je autorem architektonického návrhu budovy bývalého mlýna.

Projekt VYSOČANSKÝ MLÝN zachovává současný charakter zástavby. Průmyslovou minulost místa připomíná jak rozmístění budov v oblasti areálu, tak skutečnost, že v rámci revitalizace bude opravena památkově chráněná administrativní budova, zachována jižní fasáda mlýnice a komín bývalého mlýna. V nyní připravované 1. etapě jsou řešeny první čtyři domy, A1, A2, B1, B2. Parkování rezidentů je navrženo v podzemních podlažích budov. Obyvatelé budou mít k dispozici jak plnou občanskou vybavenost v okolí, tak nová veřejná prostranství, obchody, park, hřiště a novou mateřskou školku.

Aktuálně

Rekonstrukce obchodního domu Máj v Praze bude hotová v první polovině příštího roku a vyjde na čtyři miliardy korun.


Evropský parlament minulý týden schválil revizi směrnice o energetické náročnosti budov. Nejpozději do roku 2033 budou muset všechny rezidenční budovy v Evropě dosáhnout alespoň třídy D a do roku 2030 alespoň třídy F. Budovy vlastněné a pronajímané veřejnými orgány by to měly zvládnou ještě o tři roky dříve.


Stavba Včelín Galerie Golf Hostivař architektonické kanceláře Martin Rajniše vyhrála mezinárodní ocenění BIG SEE Wood Design Award 2022.

Kalendář akcí