Byla zahájena výstavba Centra urgentní medicíny za více než tři miliardy korun

Nové Centrum urgentní medicíny v areálu nemocnice v Liberci vyroste na území, kde doposud stála budova bývalé interny, jejíž historie sahá do poloviny 19. století – v roce 1845. Nové Centrum urgentní medicíny v areálu nemocnice v Liberci vyroste na území, kde doposud stála budova bývalé interny, jejíž historie sahá do poloviny 19. století – v roce 1845.

Deset let připravovaná stavba Centra urgentní medicíny v areálu nemocnice v Liberci odstartovala slavnostním poklepáním na základní kámen za účasti prezidenta republiky Petra Pavla. Moderní zdravotnické zařízení typově odpovídající fakultní nemocnici přijde investora, kterým je Krajská nemocnice Liberec, na více jak 3,1 miliardy korun. Výstavba zahrnuje kromě nového pavilonu také parkovací dům s energetickým centrem. Stavbu bude realizovat Společnost pro nemocnici Liberec sdružující stavební firmy SYNER, Metrostav – DIZ a Geosan Group. Dokončeno by mělo být v roce 2026.

POTŘEBY MODERNIZACE A HLEDÁNÍ ZDROJŮ

Krajská nemocnice Liberec vznikla na půdorysu tehdejší okresní nemocnice v roce 2007. V následujících třech letech došlo k masivnímu rozvoji specializované medicínské péče a vzniku akreditovaných center MZČR. Všechny nové provozy se umísťovaly do stávajících budov za cenu přestaveb a omezování některých specializací. Podlahová plocha 82 000 m2 jasně přestala dostačovat a management nemocnice začal hledat řešení.

Roku 2014 byla předložena analýza možného umístění nového areálu. Ve hře byl stávající zdravotnický areál nemocnice v území Husovy ulice, oblast bývalé Textilany a plocha u letiště v ulici Ostašovská. Akcionáři Krajské nemocnice Liberec rozhodli, že výstavba nových prostor zůstane ve stávajícím nemocničním areálu.

Slavnostní poklepání základního kamene se spolu s prezidentem republiky Petrem Pavlem zúčastnili (zleva) Petr Syrovátko, spolumajitel stavební společnosti SYNER, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel nemocnice Richard Lukáš a další hosté.Modernizace byla navržena do etap, aby bylo možné postupné financování a využívání různých finančních zdrojů. Dle oficiálního webu Modernizace krajské nemocnice Liberec (www.modernizace-khl.cz) je hlavním investorem stavby Liberecký kraj, který přispěje 2,42 miliardy korun. Do financování se zapojili i další tři akcionáři nemocnice – města Liberec, Turnov a Frýdlant. Jejich celková investice je 149,1 milionu korun. Krajská nemocnice Liberec se smluvně zavázala k částce 170,8 milionu a nad rámec přislíbila 800 milionů korun. Financování projektu tak zatím nese nemocnice spolu se svými akcionáři, byť nezastírají, že by rádi získali i dotaci z EU, která je zaměřena na podporu urgentní medicíny.

POŽADAVKY NA VZNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Právě akcent na intenzivní medicínu a rozvoj specializovaných center je pro Liberecko klíčový. Počítá se s výstavbou nového pavilonu Centra urgentní medicíny, který bude sdružovat související podobory. Vznikne chybějící centrální příjem, čtyři jednotky intenzivní péče a oddělení ARO.

Nebudou chybět ani nové operační sály a z hlediska zefektivnění provozu sem bude přestěhováno pracoviště zobrazovacích metod nebo transfuzní oddělení. Celé jedno patro zaberou laboratorní provozy. Další dvě patra budou věnována standardním lůžkovým pokojům, které navýší kapacitu o 120 lůžek.

Součástí zakázky je také parkovací dům se stáním pro 330 aut s energetickým centrem pro celou nemocnici. Situováno bude do podzemí a bude zahrnovat například teplovod, vzduchotechniku či rotační UPS, jež při výpadku proudu zajistí okamžitý náběh elektrického napájení.

VÝSTAVBA NEMOCNICE

Nové Centrum urgentní medicíny vyroste na území, kde doposud stála budova bývalé interny, jejíž historie sahá do poloviny 19. století – v roce 1845 zde byl uložen závěrečný kámen liberecké nemocnice. Objekt bude mít na délku zhruba 120 metrů, na šířku 40 metrů a vysoký bude 27 metrů.

Týden trvalo stavařům rozebrání původní budovy.Za návrhem stojí společnost SIAL Architekti a inženýři. Zajímavým prvkem má být vytvoření celoskleněné komunikační chodby, kdy na úrovni jednoho patra ze skla budou jak stěny, tak i podlaha. Dalším zajímavým prvkem, který vnesli architekti do návrhu, je využití vitráží z kaple, jež budou v nových prostorech po uskutečnění restaurátorských prací instalovány.

Nové Centrum urgentní medicíny bude propojeno s parkovacím domem a stávajícím objektem A včetně oddělení následné péče. Tohoto objektu se stavební práce dotknou nejdříve. Pak bude vystaven parkovací dům s energocentrem a nakonec nový pavilon.

Celá výstavba musí probíhat za plného provozu nemocnice, proto investor hledal spolehlivého partnera, který má s takovýmito projekty bohaté zkušenosti. Robert Špott, jednatel společnosti SYNER řídící konsorcium firem realizujících nový pavilon, uzavírá:

„Skutečně nás těší, že naše společnost je u výstavby tohoto prestižního a pro celý kraj klíčového projektu. V minulosti jsme stáli u vzniku několika zdravotních zařízení a jsme rádi, že i zde využijeme zkušenosti z předchozích realizací. Uvědomujeme si, že se očekává plně profesionální přístup celého týmu, ale hlavně denní koordinace na všech úrovních řízení projektu i promptní řešení operativních požadavků od investora, přece jen se pohybujeme v areálu zdravotnického zařízení.“