České stavebnictví letos ještě poroste, krize se projeví až v roce 2023

publikováno:
Ilustrační vizualizace: Rohan City, Sekyra Group Ilustrační vizualizace: Rohan City, Sekyra Group

Nečekané události tohoto roku měly a mají na vývoj trhu ve stavebnictví i na očekávání stavebních společností zásadní vliv. Stavební firmy i přes zvyšující se ceny vstupů, rostoucí inflaci a pokračující válku na Ukrajině očekávají do konce roku 2022 růst trhu o 1,9 %. Očekávání stavebních firem na rok 2023 tak pozitivní nejsou. Vyplývá to z Kvartální analýzy české stavebnictví Q3/2022.

Současný růst je zapříčiněn především setrvačností stavebního odvětví. 62 % z celkového počtu 116 dotazovaných ředitelů stavebních společností očekává růst trhu. Výše zmíněné faktory se díky setrvačnosti propíšou do stavebního sektoru až příští rok. Vysoká míra inflace, nedostatek pracovní síly nebo ochlazení poptávky mají negativní vliv na očekávání stavebních společností – předpokládá se pokles o 3,7 %.

Ve srovnání s Q2/2022 došlo k výrazné změně, když se pesimistické predikce vývoje tržeb pro další období roku 2022 dostaly znova do kladných čísel. Obdobně jako u vývoje trhu se však stavební společnosti obávají roku 2023, kdy již očekávají výraznější propad tržeb, než tomu bylo v odhadech v předchozím období. Kvartální analýzu českého stavebnictví Q3/2022 zpracovala analytická společnost CEEC Research s.r.o. 

Vývoj trhu stavebních prací, CEEC Research

 „Českému stavebnictví se podle údajů Českého statistického úřadu daří dobře, ale i přesto mezi řediteli stavebních společností panují obavy z budoucích let. Ředitelé společností se obávají hlavně rostoucích tlaků na omezení státních investic, což může vést k omezení rozpočtu na stavební zakázky,“ vysvětluje obavy ředitelů stavebních společností Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC Research s.r.o.

V HLAVNÍ ROLI NEJISTOTA

Do konce roku 2022 je očekáván růst jak v inženýrském, tak v pozemním stavitelství. V roce následujícím jejich očekávání již optimistická nejsou. Zatímco společnosti zaměřené na pozemní stavitelství očekávají pokles trhu o 3,4 %, společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím predikují ještě větší propad – o 4,7 %. Důvodem nejistot je mimo již zmíněné vlivy i rozpočtová politika státu. 

„Stavebnictví se bude nadále potýkat s velkou mírou nejistoty. Válka na Ukrajině se negativně promítá do cen a dostupnosti stavebního materiálu a pracovníků, prudce rostou ceny energií, ale i dalších vstupů. A zásadním problémem je i nejistota ohledně toho, co a kdy přinese nyní odkládaný a upravovaný stavební zákon,“ popisuje nejistou budoucnost pro české stavebnictví Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP a.s. 

Vývoj tržeb stavebních společností, CEEC Research

„V druhé polovině roku očekáváme v segmentu výstavby rodinných domů ochlazení poptávky. Opatrnost investorů je tvořena zejména nejasnou predikcí dalšího vývoje, zdražováním úvěrů na bydlení, vysokou inflací, nedostatkem kapacit kvalifikovaných pracovníků ve stavebních firmách a cenovou nedostupností některých stavebních materiálů. Snižuje se ochota investovat. Investoři odkládají rozhodnutí o realizaci stavby,“ doplňuje ohledně problematiky rodinných domů Robert Krestýn, CMO & Business development společnosti Wienerberger s.r.o. 

I vzhledem k aktuální situaci jsou kapacity stavebních společností vytížené v průměru na 97 %, což představuje nejvyšší vytížení od roku 2018. Vyšší vytíženost hlásí spíše malé a střední stavební firmy. Pro další období se očekává mírný pokles využití kapacit – na 93 %. Z dlouhodobého hlediska se i toto vytížení považuje za nadprůměrné.

DOKONČIT, DOKUD TO JDE

Setrvačný charakter stavebního odvětví má vliv i na očekávání vývoje tržeb do konce roku 2022. Stavební společnosti predikují, že do konce roku 2022 by mohly jejich tržby vyrůst o 2,7 %. Pro rok 2023 již tak optimistické nejsou – pokles tržeb by mohl dosáhnout až 3% objemu. 

„Nová bytová výstavba je od roku 2007 rekordní a stavební firmy se budou snažit své projekty dotáhnout do konce, protože v budoucnu očekávají dražší materiály. Proto se domnívám, že aktivita v nejbližší budoucnosti zůstane silná, ale pravděpodobně brzy časem poklesne kvůli inflaci, vyšším úrokovým sazbám a všeobecnému očekávání hospodářského poklesu,“ popisuje dění na stavebním trhu Luis Sergio Castro, generální ředitel společnosti LAUFEN CZ s.r.o.

Pro rok 2022 mají společnosti pozemního stavitelství poměrně optimistická očekávání – v průměru predikují růst tržeb o 3,5 %. Nejasnost vývoje v dalším období, opatrnost investorů, vysoká inflace nebo nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, to vše s sebou nese obavy z roku 2023. Proto predikce vývoje tržeb u pozemního stavitelství klesá o 2,9 %. 

Budoucího vývoje se dle výsledků více obávají velké firmy. Ty očekávají výrazný pokles tržeb, a to až ve výši 4,7 %. Malé stavební firmy jsou v tomto ohledu „pozitivnější“ a očekávají pokles pouze o 1,5 %. 

„Vývoj stavebních zakázek v roce 2022 obecně považuji za uspokojivý, poptávka u soukromých zadavatelů již mírně klesá. Tito investoři vnímají, že po počátečním skokovém navýšení cen došlo k mírnému poklesu či spíše ke stabilizaci cen vstupních materiálů, které výrazně ovlivňují výslednou cenu projektu. Avšak další zdržování zahájení projektů cenu spíše navýší,“ vyjadřuje se k vývoji stavebních zakázek Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

Trend v počtu nasmlouvaných zakázek dopředu se od minulého roku téměř nezměnil – průměrně mají stavební firmy nasmlouvané zakázky na devět měsíců dopředu. Nicméně ve srovnání s minulým rokem stouplo procento firem, které mají nasmlouvané zakázky na kratší období – z 24 % na 29 %, a zároveň výrazně klesl počet firem, které mají nasmlouvané zakázky na delší období – z 35 % na 22 %.

Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2022: www.ceec.eu

Zdroj: CEEC Research, redakčně upraveno