Dům v ocelovém „modulárním“ korzetu

Celkový pohled (foto: Aleš Jungmann) Celkový pohled (foto: Aleš Jungmann)

Jedná se o stavební úpravy rodinného domu v Praze-Suchdol, který byl jako původně rekreační objekt z třicátých let 20. století několikrát dostavován a přestavován k trvalému bydlení. Vzhledem k těmto zásahům přestala být jeho stabilita dostatečná. Základním rozhodnutím tedy bylo doplnit a celkově ztužit konstrukci ocelovým korzetem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Investor: rodina Králova
  • Architekt: Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI
  • Projekt: 2010 až 2014
  • Realizace: 2015 až 2019
  • Plocha stavebního pozemku: 708 m2
  • Zastavěná plocha: 188 m2
  • Celková podlahová plocha: 310 m2
  • Střešní terasa: 165 m2
  • Celkový obestavěný prostor: 1 410 m3

Dalším problémem byla původní mansardová střecha, jež měla tloušťku pouhých 15 cm. Odstranění celé střechy, k čemuž se investor nakonec rozhodl, umožnilo nejen efektivněji vyřešit problém zateplení, ale i úpravu dispozice ve druhém nadzemním podlaží tak, aby vyhovovala požadavkům investora. Druhé nadzemní podlaží je zároveň v místě bývalé terasy rozšířeno o nový pokoj.

Ocelový korzet není pouze technickým prvkem, je zamýšlen i jako treláž pro popínání rostlin, a po architektonické stránce sceluje celý objekt. Celý korzet je sestaven ze stejných ocelových hranolů svařených z L profilů v modulu 1 280 mm. Tento modul umožnil ideálně zachovat stávající otvory ponechané části stavby. Zděná konstrukce druhého patra z lehkých betonových tvárnic doplňuje nosnou ocelovou část a pomáhá vynést novou střešní železobetonovou desku, která slouží jako pochozí terasa se zahradní úpravou.

Přístup na střechu rovnou ze zahrady umožňuje obslužné schodiště, které je navrženo z boční strany objektu v rámci ocelové konstrukce. Interiér druhého patra ponechává viditelné betonové tvárnice i betonový strop. Společně s nosnou ocelovou konstrukcí jsou tedy všechny materiály přiznány ve své přirozené podobě. Tento hrubý interiér je doplněn o mobilní nábytek z březové překližky v podobě spacích buněk, skříní, které rozdělují místnosti i solitérního nábytku. Nedílnou součástí každého pokoje bylo řešení závěsů. Na stejně zvolený motiv si každý člen rodiny vybral své barevné řešení. Interiér i exteriér stavby vytváří platformu, která se bude v čase proměňovat.

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
ŠÉPKA ARCHITEKTI