Dvě firmy v jedné ocelové hale, a to díky PUR panelům

Montovaná novostavba se nachází na jižním okraji města Jihlavy, při ulici Znojemská. Hala s nosnou ocelovou konstrukcí je rozdělena pomocí PUR příček na dva samostatné funkční celky – autosalon Peugeot a dále pak prodejnu a showroom zahradní techniky. V článku je popsána konstrukce objektu.

KONCEPCE HALY

Montovaná hala autosalon Jihlava je navržena jako showroom ve tvaru pravidelného obdélníku s jedním nadzemním patrem. Objekt má půdorysné rozměry 24,4 × 49,0 metru a výšku v atice 5,60 metru. Zastavěná podlahová plocha haly činí 1 196 m2. Architektonicky hala (s ohledem na design a charakter budovy) kombinuje různé materiály jako velké skleněné plochy, PUR panely a hliníkové profily oken. Další designový prvek na hale je jednoduchý vstupní portál, který je vytvořený z lakovaných klempířských prvků.

Dispozičně je stavba rozdělena na dva samostatné funkční celky, které jsou barevně odlišeny. V jedné části se nachází showroom a prodejna vozidel značky Peugeot a v druhé části je prodejna a showroom zahradní techniky. Autosalon s automobily Peugeot je rozdělen příčkami na showroom, dílnu se samostatným vjezdem, předávací místnost, zázemí pro zaměstnance prodejny a zázemí pro servis. Prodejna a showroom zahradní techniky je rozdělen taktéž na showroom, dále pak servis a zázemí pro zaměstnance. Všechny příčky v hale jsou řešeny z PUR panelů, které jsou kladeny svisle. Tento způsob kladení panelů nevyžaduje žádné pomocné konstrukce. Stavba je tímto řešením přizpůsobena pro dvě samostatné firmy, které se nijak vzájemně neovlivňují. Kromě barevného odlišení jsou společnosti označeny i příslušnými názvy a logy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hala s ocelovou nosnou konstrukcí je jednopodlažní, samostatně stojící a zateplená sendvičovými panely. Tvar střechy je navržen jako pultový se sklonem 3 °. Konstrukčně je objekt řešen pomocí rámových příčných vazeb se středovým sloupem, které jsou navrženy z profilů IPE a které tvoří tuhost prostorového skeletu. Tyto příčné vazby jsou uvažovány jako kloubově uložené na základovou konstrukci pomocí chemických kotev přes patní plech. Jednotlivé příčné vazby objektu jsou pak podélně propojeny systémem střešního a stěnového ztužení, které má za úkol zajistit tuhost v podélném směru haly. Střešní ztužení je tvořeno ztužujícími rámy, trubkami a kulatinami do kříže ve dvou vnitřních polích konstrukce a je umístěno v úrovni střešních příčlí konstrukce. Stěnové ztužení je navrženo systémem trubek a kulatin do kříže, které zajišťují přenos sil do základové konstrukce a navazuje tak ve dvou vnitřních polích na ztužení střešní.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Stěnový plášť je tvořen sendvičovými PIR panely tl. 100 mm v barvě opláštění haly RAL 5011 (ocelová modrá) a RAL 9006 (bílý hliník). Součinitel prostupu tepla je U = 0,210 (W/m2K). Stěnové PIR panely jsou použity i na všechny vnitřní příčky tl. 100 mm v barvě RAL 9010 a se součinitelem prostupu tepla je U = 0,222 (W/m2K). 

Střecha je tvořena skládaným pláštěm z nosného trapézového plechu s oboustranným lakováním v barvě RAL 9002. Na nosný trapézový plech je položena parozábrana z PE fólie, tepelná izolace z tuhých minerálních desek tl. 200 mm a hydroizolační fólie Sika. Součinitel prostupu tepla minerální izolace tl. 200 mm činí U = 0,188 (W/m2K).

Hliníkové výplně otvorů jsou použity na velké skleněné výkladce, okna a dveře. Hala je vybavena několika sekčními průmyslovými vraty 2 × (2,5 × 2,9 m), 1 × (3,26 × 3,6 m) a 1 × (3,1 × 3,3 m). Prosvětlení a cirkulace vzduchu je zajištěna střešními hliníkovými světlíky, a to 5 × (3,0 × 5,2 m) a 1 × (5,0 × 5,2 m). Součinitel prostupu tepla světlíků je U = 1,450 (Wm2k). Střešní světlíky jsou doplněny větracím křídlem a ústřednou počasí s čidlem vítr/déšť.

ZHOTOVITEL STAVBY

Hala byla vystavěna pro Ing. Jana Konicara – investora. Halu vyrobila a namontovala společnost MONT‑KOVO, spol. s r. o., která na trhu působí již od roku 1995 a má na svém kontě přes 700 montovaných hal. Zákazník si u společnosti MONT‑KOVO může nechat zdarma vytvořit nezávaznou cenovou nabídku haly a může vždy očekávat vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této oblasti. Více informací, fotografií a video z dronu naleznete na stránkách www.montkovo.cz v sekci reference.