Flexibilní a rychlé řešení cenově výhodných ocelových hal od společnosti EXCON disponuje mnohými výhodami pro investora a provozovatele

Mrazírenský sklad Modřice Mrazírenský sklad Modřice

Poptávka po halových objektech šitých na míru budoucímu uživateli roste. Značné uplatnění pro své nepřekonatelné přednosti mají i v tomto případě ocelové konstrukce. Ocelové haly jsou vhodným řešením pro investory, kteří působí v oblasti sportu, zemědělství, logistiky, skladování, technologického vývoje nebo průmyslové výroby. Jejich hlavní výhodou jsou především rychlost výstavby, variabilita uspořádání vnitřních prostor i skutečnost, že ocelová konstrukce je plně a opakovatelně recyklovatelná, což přispívá k zajištění trvale udržitelného rozvoje a šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Právě díky unikátním možnostem oceli i rozsáhlým zkušenostem firmy EXCON, a. s. v oblasti ocelových konstrukcí, se společnost rozhodla k vývoji vlastního produktu – ocelových hal.

Firma vsadila na taková řešení, která jsou maximálně hospodárná, a to díky tvorbě projekčního návrhu pomocí pokročilých metod a optimalizaci konstrukce jako celku s ohledem na různá hlediska. V kombinaci s vlastními výrobními a montážními kapacitami může společnost, jako jedna z mála na trhu, nabídnout komplexně pojatý produkt, který disponuje příznivou cenou, ideální dobou realizace, technickým řešením i funkčními parametry.

HALY PŘÍVĚTÍVÉ POTŘEBÁM INVESTORA

K dalším nesporným výhodám řešení EXCON patří to, že díky výrobní dokumentaci, zpracované kmenovými projektanty a přímé komunikaci s kolegy z realizace, je možné rozměrově optimalizovat výrobní dílce a minimalizovat dobu montážních prací. S ohledem na uvedené skutečnosti a výrobě ve vlastním výrobním závodě v severočeských Teplicích, je firma schopná zajistit nadstandardní kvalitu a významně zrychlit celkovou dobu realizace hal s nosnou ocelovou konstrukcí.

Realizační dokumentaci pro nosné ocelové konstrukce přitom firma navrhuje podle platné soustavy norem (Eurokód) s využitím prostorových výpočetních modelů. Díky tomu lze dosáhnout maximální efektivity při návrhu a optimalizaci konstrukce. Pro konkrétní rozměry, zatížení a základové poměry pak lze navrhnout ideální konfiguraci z hlediska statického systému, geometrie nosné konstrukce a průřezů jednotlivých prvků.

Volba vhodné konfigurace přitom vychází z dlouhodobé zkušenosti z návrhů různorodých ocelových konstrukcí a z využití databáze variantních řešení modelových příkladů konstrukcí hal. Na základě prostorového výpočetního modelu je pak vytvořen 3D konstrukční model, ve kterém jsou doplněny veškeré detaily včetně spojovacích prostředků a svarů. Následně jsou z konstrukčního modelu generována CNC data a výkresová dokumentace pro výrobu a montáž.

Výhodou řešení firmy EXCON je fakt, že ve svém týmu má i specialisty, kteří se věnují problematice navrhování ocelových konstrukcí hal na účinky požáru. Díky stanovení teplotního zatížení formou lokálního požáru, parametrických teplotních křivek nebo požárních modelů lze optimalizovat návrh ocelových konstrukcí hal z hlediska požadované požární odolnosti. To jednak umožňuje využít ocelové konstrukce bez dalších úprav tam, kde je jinak pro teplotní zatížení normovým průběhem požáru nutné jejich dodatečné požární obložení, ale zároveň činit „excoňácké“ ocelové haly v očích investorů cenově zajímavé.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA

Investoři a provozovatelé by mohli ocenit, že EXCON je schopen ocelové haly realizovat včetně založení, opláštění a výplní otvorů, tedy jde o komplexní řešení konstrukce haly bez nároků na koordinaci a součinnost objednatele. Ocelové haly nabízejí flexibilní řešení a tudíž jsou vhodné pro všechny typy použití od sportovních hal, kdy je nutné docílit maximálního volného vnitřního prostoru při maximální výšce a neopomenout ani požadavek na zajímavé architektonické řešení objektu, přes skladovací haly, kde je kladen důraz především na volný vnitřní prostor umožňující efektivní skladování požadovaných komodit.

Firma realizuje i průmyslové a výrobní haly, kde vstupují „do hry“ další požadavky např. na zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostřední (osvětlení, větrání a podobně) nebo umístění obslužných mostových jeřábů. Obchodní a prodejní haly jsou zase specifické tím, že je kladen velký důraz na celkovou atmosféru prodejního nebo obchodního prostoru.

Širokou možnost uplatnění unikátního řešení lze nelézt v oblasti zemědělských staveb – čili staveb pro ustájení hospodářských zvířat, skladování sklizně či krmiva, až po uskladnění zemědělské techniky a strojního vybavení.

ZÁVĚR

Konkrétní způsob využití haly rozhoduje o optimálním návrhu řešení. To platí pro všechny typy dodávaných ocelových hal firmy EXCON. Stejně tak, jako požadavek na ekonomické, maximálně funkční a rychlé řešení. Jak již bylo uvedeno, dosáhnout toho lze především díky vlastnímu projekčnímu týmu, výrobě i montáži, čili komplexnímu pojetí. Takovému pojetí, které je schopno naplnit stávající trendy v realizaci a požadavcích projektů halových systémů dnešní doby.