Hala bourárny a balírny masa a zvěřiny Bidfood Czech Republic

V červnu 2018 zahájila společnost FEMONT OPAVA s. r. o. výstavbu haly bourárny a balírny masa a zvěřiny pro společnost Bidfood Czech Republic s. r. o. Jednalo se o další etapu rozšíření výrobního závodu této významné společnosti, která podniká v oboru výroby a distribuce potravin. V článku je popsána realizace tohoto projektu.

Generální dodávka díla ze strany opavské firmy zahrnovala výstavbu celkem tří částí objektů. Jednalo se o část jednopodlažní haly pro zpracování masa o rozloze 826 m2, dvoupodlažní část výrobního provozu, zázemí kanceláří, šaten o rozloze 871 m2 a v poslední řadě boční přístavby skladu se zastavěnou plochou 176 m2. S ohledem na provozně‑technické podmínky je ocelová konstrukce objektu pro zpracování masa přiznaná v exteriéru.

Nosná ocelová konstrukce objektů je řešena systémem vetknutých rámů, resp., kloubově uložených rámů s příhradovou příčlí, a to v prostoru bourárny. Nové objekty jsou založeny na pilotách.

Konstrukce střech jednotlivých objektů byla navržena jako vaznicová. Výšky jednotlivých objektů jsou v rozmezí 6,3 až 9,6 metru. Mimo skladu obalů, který přiléhá ke stávajícímu objektu a je navržen s pultovou střechou, jsou všechny střešní konstrukce ostatních objektů realizovány jako sedlové.

U jednopodlažního objektu bourárny byly navrženy podvěšené technologické drážky, pro které je na úrovni +4,00 metru vytvořen nad podhledem rošt z otevřených IPE profilů.

Součástí realizace a dodávky společnosti FEMONT OPAVA byly veškeré stavební práce, kompletní výroba, dodávka a montáž ocelového skeletu všech objektů, realizace střešního a stěnového opláštění včetně všech výplní otvorů, vnitřní instalace a řemesla včetně zámečnických a klempířských konstrukcí a prvků.

Prvky ocelové konstrukce jsou z materiálu jakosti S235. Protikorozní ochrana všech interiérových prvků ocelových částí je tvořena nátěrovým systémem na bázi alkydů. Exteriérové zámečnické výrobky byly žárově zinkovány. Vlastní montáž ocelové konstrukce, včetně dodávaných technologických celků, byla do značné míry ovlivněna omezeným přístupem k zastavěné ploše na staveništi. Opláštění objektů bylo realizováno ze sendvičových panelů s polyuretanovým jádrem tloušťky 120 mm, resp. minerálním jádrem tloušťky 150 mm.

Architektonické řešení přístavby bourárny a balírny bylo navrženo ve stejném konceptu jako stávající objekty mrazírny. V rámci dodávky byla řešena i dodávka chladírenských a mrazírenských boxů. Celková doby výstavby trvala pouhých sedm měsíců. S ohledem na provázanost jednotlivých provozních celků a poměrně rozsáhlé požadavky na instalace technologií se jednalo o poměrně náročnou realizaci v krátkém časovém období. Dílo bylo na začátku roku 2019 dokončeno a úspěšně předáno investorovi.