Magistrát, městská část i obyvatelé jsou konečně ve shodě – město má finální studii pro sídliště Ďáblice

V městské části Ďáblice na území Prahy je evidováno 64 ulic. Praha se rozhodla zpracovat urbanistickou studii, jež má území rozvíjet a zároveň chránit. Foto: IPR Praha V městské části Ďáblice na území Prahy je evidováno 64 ulic. Praha se rozhodla zpracovat urbanistickou studii, jež má území rozvíjet a zároveň chránit. Foto: IPR Praha

V městské části Ďáblice na území Prahy je evidováno 64 ulic. Na nich se nachází 853 adres, kde žije přes 3 000 obyvatel. Čtvrť má své sídliště i oblasti, které si dodnes zachovávají svůj vesnický charakter. V roce 2018 se Praha rozhodla zpracovat urbanistickou studii, jež měla území rozvíjet a zároveň chránit. Obyvateli ani městskou částí Prahy 8 však návrh nebyl kladně přijat, a proto bylo rozhodnuto o jejím přepracování. Po pěti letech došlo ke shodě. Magistrát, městská část a zástupci obyvatel mají finální urbanistickou studii.

V prvotním návrhu nejsilnější emoce vzbuzovala zamýšlená zástavba na městských pozemcích podél ulice Střelničná. Ta již v přepracované studii nefiguruje. Urbanistické zásahy jsou minimálního charakteru a respektují charakter čtvrti. Pozornost se soustřeďuje na veřejný prostor a zelené plochy s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel na sídlišti. 

V tom právě tkví výjimečnost celé studie – nezaměřuje se primárně na výstavbu, ale na funkci sídliště a respektování jeho struktur. Hledají se cesty efektivnějšího využití pozemků tak, aby zlepšily občanskou vybavenost, umožnily komunitní život a nabídly dostupné bydlení. Mezi panelovými domy má vzniknout řada parčíků s rybníčky, vzrostlými stromy a množstvím zákoutí.

Tomáš Hřebík, místostarosta Prahy 8 pro strategický rozvoj uzavírá:

„Vytvoření Územní studie sídliště stálo všechny zúčastněné hodně sil, výsledek ale stojí za to. Na Osmičce dlouhodobě bojujeme proti zahušťování sídlišť, naopak je naším cílem zlepšit kvalitu života jejím současným obyvatelům. Studie by právě tomuto záměru měla významně dopomoci.”

Celý proces pořizování studie řídil a koordinoval magistrátní Odbor územního rozvoje, který byl zodpovědný za finalizaci a kompletní vypořádání všech připomínek. Studii zpracovával Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.