Praha vybrala vítěze veřejné zakázky na dostavbu Centra Nová Palmovka. V budoucnu zde bude sídlit evropská kosmická agentura

publikováno:
Centrum Nová Palmovka: Tato dlouhé roky rozestavěná budova bude po dokončení dostavby sloužit Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Centrum Nová Palmovka: Tato dlouhé roky rozestavěná budova bude po dokončení dostavby sloužit Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Radní hl. m. Prahy dnes rozhodli o výběru dodavatele na dostavbu Centra Nová Palmovka formou tzv. design & build. Tato dlouhé roky rozestavěná budova bude po dokončení dostavby sloužit Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Vítězem veřejné zakázky se stala společnost PORR a.s. s nabídkovou cenou přibližně 2 161 000 000 korun bez DPH. Dostavba by měla být dokončena v roce 2026. 

Společnost PORR a.s. zvítězila ve veřejné zakázce na dokončení Centra Nová Palmovka pro účely užívání Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) s nejnižší nabídkovou cenouSpolečnost PORR a.s. zvítězila ve veřejné zakázce na dokončení Centra Nová Palmovka pro účely užívání Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) s nejnižší nabídkovou cenou, a to 2 161 161 000 korun bez DPH. 

Společnost zajistí stavební práce pro realizaci a dokončení rozestavěné stavby Centrum Nová Palmovka, a to formou design & build, kdy společně se stavebními pracemi zajistí zpracování projektové přípravy a poskytne rovněž související inženýrskou činnost. „Je to významný krok k realizaci této stavby, která má potenciál ovlivnit ekonomiku Česka, protože se může stát centrem technologických inovací pro celou Evropu,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček. 

Součástí veřejné zakázky je zpracování dokumentace bouracích prací týkající se odstranění degradovaných částí budovy, dále zpracování projektové přípravy pro stavební práce, zajištění veškerých souvisejících inženýrských činností včetně vydání veškerých příslušných veřejnoprávních povolení a samotnou realizaci bouracích a stavebních prací. Budova by měla být dokončena v roce 2026.

O pronájem budovy již v minulosti projevilo zájem Ministerstvo financí ČR, a to za účelem poskytnutí budovy k užívání Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).O pronájem budovy již v minulosti projevilo zájem Ministerstvo financí ČR, a to za účelem poskytnutí budovy k užívání Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Mezi hlavním městem a ministerstvem financí byla následně uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě, která stanoví podmínky pro uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě bude budova předána k užívání ministerstvu a jeho prostřednictvím podnajímána kosmické agentuře. 

Praha se v roce 2021 stala sídlem nově vzniklé organizace Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA). Ta navazuje na existující operační středisko projektu Gallileo na Vltavské, jehož prostory však již nedostačují. Jako vhodné místo byl vybrán nedostavěný projekt budovy radnice Prahy 8 na Palmovce. Torzo budovy bude zrekonstruováno a vybaveno pro potřeby vesmírné agentury. Cílem je vybudovat zde také vzdělávací centrum s tematikou vesmíru.

Autor: Magistrát hl. m. Prahy, tisková zpráva