Soutěž Hala roku Akademik, při níž vysokoškoláci staví a zatěžují modely, vstupuje na mezinárodní pole

publikováno:
autor:

Soutěž Hala roku Akademik pomáhá vysokoškolákům pochopit, jak v praxi působí zatěžování na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Soutěž pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze a hlásit se do ní mohou studenti vysokých škol se stavebním zaměřením. Soutěž se bude konat 25. dubna 2019 na Fakultě stavební, registrovat se lze do 4. dubna. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Předchozí dva ročníky soutěže byly pojaty jako česko‑slovenské, vzhledem k velkému zájmu studentů je letos Hala roku Akademik vypisována už jako mezinárodní. V letošním ročníku musí studenti postavit a poté zatěžovat model zastřešení skládky soli s dopravníkem.

VELKÝ ZÁJEM O SOUTĚŽ MEZI STUDENTY

Soutěž probíhá pod záštitou prof. Jiřího Máci, děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze a ČKAIT. Sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví, generálním partnerem je HOCHTIEF CZ. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun. Studenti se do soutěže hlásí ve dvou až tříčlenných týmech. V předloňském ročníku bojovalo o vítězství 40 týmů z šesti univerzit, v loňském roce se již utkalo 52 týmů, soutěžili i zástupci ze dvou slovenských univerzit.

ZATĚŽOVÁNÍ AŽ DO ZHROUCENÍ

Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Soutěž probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků.

Podrobné informace a pravidla soutěže jsou k dispozici na: halarokuakademik.fsv.cvut.cz.