Stavebnictví čeká v roce 2023 mírný pokles trhu o 2,6 %

publikováno:
Z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research vyplývá, že stavební firmy očekávají v roce 2023 na trhu stavebních prací pokles. Z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research vyplývá, že stavební firmy očekávají v roce 2023 na trhu stavebních prací pokles.

Z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research vyplývá, že stavební firmy očekávají v roce 2023 na trhu stavebních prací pokles −2,6 %, ačkoli hlásí průměrné vytížení kapacit na úrovni 92 %. Sektor se vyrovnává s řadou nepříznivých ekonomických faktorů, které silněji dopadají na vývoj v segmentu pozemního stavitelství, kde se očekává pokles −3,2 %.

POKLES TRHU STAVEBNÍCH PRACÍ

Téměř tři čtvrtiny dotázaných stavebních společností očekávají v roce 2023 pokles trhu stavebních prací. „Ředitelé stavebních společností potvrzují klesající predikci trhu stavebních prací z minulého období, ale zatímco na podzim se čekal pro letošní rok pokles −4,6 %, dochází k lehkému zmírnění očekávání poklesu na −2,6 %. Je to dáno tím, že se zmenšují obavy ohledně vývoje doznívající energetické krize a dostupnosti stavebních materiálů, navíc je to provázeno slušnou naplněností kapacit stavebních firem na první polovinu roku,“ vysvětluje Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Vývoj trhu stavebních prací

Poptávkovou stranu negativně ovlivňuje inflace a drahé financování úvěrů. Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli také veřejné zakázky. Počet oznámených veřejných zakázek ve stavebnictví za rok 2022 klesl meziročně o 10,3 %. Podle údajů Českého statistického úřadu za leden 2023 klesl meziročně počet vydaných stavebních povolení o −7,4 % a bylo také méně zahájené bytové výstavby o −8,8 %. 

Mírný pokles nevylučuje Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav: „Očekávám pokračování nejistoty ohledně cenových vstupů, výrazné omezení poptávky privátních investorů, a to zejména v oblasti bytové výstavby, kde v důsledku nárůstu úrokové míry hypoték dochází k razantnímu zamrznutí trhu. Na straně zhotovitelů budou přetrvávat problémy vysokých cen energií a nedostatku pracovních sil v řadě oborů,“ předpovídá Heran.

OČEKÁVANÁ STABILIZACE ODVĚTVÍ

Lehce optimističtější jsou ředitelé stavebních společností v predikci pro rok 2024, kde se zatím očekává stabilizace trhu. Růst očekává 52 % firem, ale průměrně jde o růst jen +0,4 %. Jak stavebnictví pomohou chystané kroky vlády? 

„Na Ministerstvu pro místní rozvoj si uvědomujeme, že stavebnictví stejně jako další sektory ekonomiky má před sebou těžký rok. Proto usilujeme o to, aby překážek ze strany státu bylo pro stavební firmy co nejméně. Výstavbu v Česku zjednoduší resortem předložená novela stavebního zákona a také digitalizace stavebního řízení,“ říká Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR, a pokračuje: „Celkový objem investic ve stavebnictví omezuje i to, že čím dál více lidí kvůli vysokým úrokům nedosáhne na hypotéku. Ministerstvo pro místní rozvoj chce nastartovat dlouhodobý trend výstavby dostupných nájemních bytů. Za klíčovou považuji spolupráci obcí a soukromých investorů, kterou podpoříme sítí regionálních poradenských center. V první polovině roku Státní fond podpory investic spustí program Nájemní bydlení, který nabídne kombinaci dotace a výhodného úvěru všem právnickým osobám. V budoucnu výstavbu dostupných bytů podpoříme i z evropských peněz, z Národního plánu obnovy by na ni mohlo jít zhruba 8 miliard korun. Do financování chceme zapojit Evropskou investiční banku a další zdroje.“ 

Pozitivní výhled vývoje bytové výstavby nabízí Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group: „U trhu s novými byty očekáváme stabilitu. Starší byty v poslední době o něco zlevnily, ale ty nové si svoji cenu drží a budou si ji držet i nadále. Developeři výstavbu raději odloží, než aby při současném extrémním zvýšení všech nákladů prodávali pod cenou. Oživení trhu očekáváme už letos v jarním období, protože jaro bývá tradičně sezónou nejsilnějších prodejů nových bytů, a dá se také předpokládat, že lidé už překonají psychický šok z energetické krize, inflace a celkové nejistoty. Výrazné oživení rezidenčního trhu by pak mělo přijít v průběhu příštího roku, kdy by sazby hypoték mohly klesnout k úrovni 3 % ročně. To už je hranice, kdy měsíční splátky hypotéky mohou být nižší než nájemné,“ doplňuje Kunovský.

VYTÍŽENÍ KAPACIT STAVEBNÍCH FIREM 

Kapacity stavebních společností jsou do poloviny roku 2023 stále na vysoké úrovni vytížení, a to na 92 %. Vysoká kapacitní vytíženost je v této době, kdy jsou predikce směřovány spíše směrem dolů, dána několika faktory. Jedním z faktorů jsou kontrakty, které byly nasmlouvány v dřívějších letech, nebo nedostatek pracovní síly, kde i přes snahu stavebních společností na pracovním trhu není možné sehnat kvalifikovanou pracovní sílu, a tím zvýšit své kapacity.

Vývoj vytíženosti stavebních společností

VÝVOJ TRŽEB STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

I tento rok bude pro stavební firmy ve znamení poklesu, který souvisí s energetickou krizí, válečným konfliktem na Ukrajině, doznívajícím výkyvem cen stavebních materiálů, vysokými úrokovými sazbami a rostoucí inflací. Zlom k lepšímu by podle ředitelů stavebních společností měl nastat už v příštím roce 2024, kdy 54 % firem očekává mírný růst svých tržeb.

Vývoj tržeb stavebních společnosti

Autor: CEEC Research