Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva startuje

Soutěž Stavby s vůní dřeva organizovaná Nadací dřevo pro život dává prostor studentům, aby veřejně prezentovali svůj talent. Soutěž Stavby s vůní dřeva organizovaná Nadací dřevo pro život dává prostor studentům, aby veřejně prezentovali svůj talent.

Největší oborová studentská soutěž v České republice zaměřená na dřevěné stavění spustila možnost přihlášek do 11. ročníku. Soutěž Stavby s vůní dřeva organizuje Nadace dřevo pro život. Smyslem je dát prostor studentům, aby veřejně prezentovali svůj talent, upozornit na výhody dřevěných staveb a důležitost využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Studenti budou motivováni finančními i věcnými odměnami v celkové hodnotě 220 000 Kč.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž Stavby s vůní dřeva je určena pro studenty vyšších odborných a vysokých škol, kteří se věnují navrhování staveb a konstrukcí ze dřeva. Přihlásit mohou své ročníkové, bakalářské nebo diplomové práce. Podmínkou však je, aby v soutěžních dílech bylo dřevo hlavním nosným prvkem z více jak 50 % konstrukce.

Návrhy dřevěných staveb je možné přihlásit online do kategorie malých nebo velkých staveb, a to podle velikosti jejich obestavěného prostoru. Vítěze vybere odborná porota, laická veřejnost a partneři soutěže. Porota může zároveň udělit i zvláštní ocenění pro návrh, který bude technicky, vizuálně nebo jinak výjimečný. Navíc pokud student ve svých dílech používá OSB desky nebo CLT a LVL panely, může získat ocenění společností Kronospan nebo Stora Enso. Sedm vítězů si výsledně mezi sebe rozdělí výhry za 220 000 korun. 

„Velmi nás těší, že o soutěž Stavby s vůní dřeva je zájem nejen ze strany studentů a jejich vyučujících, ale také v celé podnikatelské sféře. Pyšníme se záštitami oborových fakult a vyšších odborných škol z celé České i Slovenské republiky.” uvádí Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život a dodává: „Hlavním myšlenkou soutěže Stavby s vůní dřeva zůstává podpora dřeva coby suroviny a jeho využívání ve stavebnictví. Dřevo je totiž správná cesta.” 

BONUS PRO PRVNÍ PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek je 7. července 2023. Nicméně pro studenty, kteří se přihlásí do 31. května má Pavla Panáčková, vedoucí projektu Stavby s vůní dřeva, překvapení: „Jsme připraveni jim poskytnout zpětnou vazbu k případným formálním nedostatkům díla, a tím zvýšit jejich šanci na výhru. Také je odměníme dřevěným zápisníkem z dílny Wood Style.“

Soutěž podporuje Ministerstvo zemědělství, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a Lesy ČR, s.p.

Informace k přihlášení jsou dostupné na stránkách Nadace dřevo pro život ZDE.

Autor: Martina Tůmová s přispěním Nadace dřevo pro život