V soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2019 se na 1. místě ve dvou kategoriích umístily stavby společností investiční skupiny Winning Group

publikováno:
autor:
Paarův zámeček v Pohořelicích Paarův zámeček v Pohořelicích

První místo v kategorii Rekonstrukce staveb získal barokní Paarův zámeček v Pohořelicích a v kategorii Bytové stavby projekt “Vila domy Slunovrat“ v Brně.

Dvanáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně, Petrem Štěpánkem letos vybírala mezi 46 přihlášenými stavebními díly v sedmi kategoriích.

V kategorii Rekonstrukce staveb se umístil na 1. místě Paarův zámeček, rekonstrukce objektu pro potřeby základní školy a širší veřejnosti, Pohořelice.  Zhotovitelem je společnost Winning PS – stavební firma s.r.o., která je součástí holdingu Winning Group a.s. Investorem je město Pohořelice. Projekt projektoval  ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.

Při projektové přípravě a následné realizaci stavby byl kladen značný důraz na historickou hodnotu stavby, opětovné začlenění barokního Paarova zámečku do městské struktury včetně důrazu na vysokou kvalitu stavebních prací. Práce probíhaly v úzké spolupráci s památkovou péčí.

V kategorii Bytové stavby se na 1. místě umístila novostavba bytových domů – „Vila domy Slunovrat“, kterou do soutěže přihlásil ARCH PROFI BAU, spol. s.r.o. Podstatnou částí celé stavby je i pohledová betonová konstrukce, jejímž zhotovitelem je společnost  Winning PS – Pamstav s.r.o., investorem stavby je ČEVS, a.s.

“Jsem hrdý na výsledky našich stavebních firem v rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Celý náš tým denně pilně pracuje, aby našim zákazníkům dodával stavby v nejvyšší kvalitě. Jménem celého našeho týmu děkuji odborné porotě za tato ocenění naší každodenní snahy.” sdělil Sebastian Wagner, předseda představenstva investiční skupiny Winning Group a.s.

Více informací ke stavebním aktivitám stavebního holdingu Winning PS s.r.o. na www.winningps.cz.