Hospodářská komora ČR zřídila Pracovní skupinu požární ochrany

V rámci Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR vznikla Pracovní skupina požární ochrany. V rámci Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR vznikla Pracovní skupina požární ochrany.

Je pravdou, že Hospodářská komora s Profesní komorou požární ochrany dlouhodobě spolupracuje. Uvnitř organizace ale vždy vystupovala velmi autonomně. Zabývala se tvorbou pravidel praxe v požární bezpečnosti staveb a vedle toho se zapojovala do pracovních skupin Bezpečnostní sekce HK ČR. Vlastní však nikdy neměla, a to se letos změnilo.

ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY POŽÁRNÍ OCHRANY

Nově vzniklá Pracovní skupina požární ochrany svými odbornými expertízami podpoří oblasti, jimiž se Bezpečnostní sekce HK ČR dlouhodobě zabývá. Jedná se o obor komerční bezpečnosti a vlivu bezpečnostní politiky státu na podnikání se zaměřením na obhajobu zájmů a potřeb členů Hospodářské komory v této oblasti. Miroslav Mach, tajemník Profesní komory požární ochrany, upřesňuje:

„Zaměříme se zejména na právní úpravy v oboru a vzdělávání. Chceme také řešit aktuální otázky oboru a hledat názorovou shodu, abychom zaujmuli společná stanoviska k nastoleným problémům.“ A dodává: „Samozřejmě i navážeme na předešlou spolupráci a nadále se budeme věnovat předpisům v požární bezpečnosti staveb.“

Do čela nově vzniklé pracovní skupiny se postavil Radek Kislinger, který je k tomu pověřen Prezidiem Profesní komory požární ochrany. Působil 25 let v Hasičském záchranném sboru České republiky (HZS ČR), kde měl na starosti oblast vyšetřování požárů. Z jeho osobní perspektivy jsou důležité dva úkoly:

„Současná doba je v oblasti požární ochrany dynamická, ale řešení problematik většinou naráží na pomalý, nepřehledný a výrazně konzervativní systém. Rád bych aktivitami a návrhy přispíval k rychlejšímu překonávání bariér. A také bych stál o to, aby se v oblasti požární ochrany snížila administrativní zátěž podnikatelů a státní správy.“

PRVNÍ ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY POŽÁRNÍ OCHRANY

 

  • Právní úprava oboru – příprava právních podkladů pro jednání se státní správou, odborná oponentura vydávaných právních předpisů
  • Rozvoj prostředí pro podnikání v oboru požární ochrany s přihlédnutím k trendům včetně komentování předpisů a normativů
  • Hledání synergií s oblastmi bezpečnosti, pojišťovnictví, s odbornými zájmovými sdruženími, komunikace se zástupci vědy a výzkumu v oblasti požární ochrany

Nově vzniknutá Pracovní skupina požární ochrany doplnila v rámci Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR další čtyři složky, kterými jsou: Pracovní skupina bezpečnostní politiky a vzdělávání, Pracovní skupina technických bezpečnostních služeb, Pracovní skupina ostrahy majetku a osob a Pracovní skupina detektivních služeb.