Informační centrum ČKAIT pořádá seminář o podmínkách FIDIC

publikováno:
Foto: ČVUT Foto: ČVUT

V současné době se u nás Soubor smluvních podmínek FIDIC stále více využívá v širokém spektru investičních akcí ve stavebnictví ve fázích přípravy i realizace staveb. Téma je proto velmi aktuální pro širokou odbornou veřejnost. Seminář je zařazen do projektu CŽV ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Základní informace o standardních podmínkách FIDIC

Termín: 7. 6. 2022 14 – 17 hodin

Místo: Posluchárna C223, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7 Praha 6

Zaměření: Základní seznámení se standardními smluvními podmínkami FIDIC

Přednášejí:

  • doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., Fakulta stavební ČVUT
  • Ing. Jaromír Kačena – CACE

Témata:

  • Nástin historie FIDIC a vzniku standardu podmínek
  • Golden principles (Zlaté zásady) FIDIC
  • Struktura standardních podmínek
  • Lokalizace do právního prostředí a pro oborového investora
  • Přehled jednotlivých „knih“ Rainbow Suite (Duhového souboru)
  • Přednosti použití standardních podmínek FIDIC
  • Informace o podrobných školeních FIDIC, pořádaných CACE
  • Otázky, diskuze

Vložné: 1200 Kč včetně DPH
Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

Více informací včetně registrace zde

Související články