Na mezinárodní konferenci požární bezpečnosti se předávala ocenění a diskutovala budoucnost požární ochrany

publikováno:
Na konferenci Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi se přednášek ujali přední odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních expertů. Na akci se sjelo více než sto účastníků ze čtyř zemí. Na konferenci Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi se přednášek ujali přední odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních expertů. Na akci se sjelo více než sto účastníků ze čtyř zemí.

Devátý ročník mezinárodní konference požární bezpečnosti s názvem Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi se ve dnech 1. a 2. června 2023 uskutečnil v Horním Bezděkově na Kladensku. Akci pořádala Profesní komora požární ochrany, která v ČR sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti požární ochrany. Záštitu nad konferencí převzali MV–generální ředitelství HZS ČR, Hospodářská komora ČR a ČKAIT.

Akce byla letos zaměřena nejen na aktuální legislativu a její vliv na aplikační praxi, ale hlavně na novinky v oblasti požární bezpečnosti, elektromobility, fotovoltaických systémů, problematiku projektování a chyby při realizaci, speciální stavby, ale i náhled do budoucnosti požární prevence. Přednášek se ujali přední odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních expertů. Na akci se sjelo více než sto účastníků ze čtyř zemí. 

Jedním z přednášejících konference byl autor norem týkajících se požární bezpečnosti staveb a předseda zkušební komise ČKAIT pro oblast požární bezpečnosti staveb Ing. Petr Boháč. Přítomné seznámil s hlavními novinkami v normě ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody a dalších. 

Zajímavé byly i přednášky zaměřené na fotovoltaiku, kde kromě aktuálních témat se řešily pravidla pro zabudování fotovoltaiky do staveb a podmínky protipožárního zásahu včetně praktických zkušeností. Tato témata později ještě ve své přednášce doplnil Mgr. Radek Kislinger s rozborem zásahu u požáru fotovoltaického zařízení. Velký zájem vyvolala také přednáška doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, jejíž téma bylo Moderní technologie v požární ochraně. V rámci svého příspěvku představil simulovanou ukázku případu volání na operační a informační středisko HZS ČR, kdy by byl volající přesměrován na umělou inteligenci v momentě, kdy jsou tísňové linky přehlcené, například v případě živelní pohromy.

Součástí odpoledního programu bylo také předání ocenění PKPO za dlouholetou činnost v požární ochraně. Mezi letošními oceněnými byli doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA a Ing. Zbyněk Valdman. Poté předal Ing. Vilém Stanke Cenu Vladimíra Hápa (první prezident PKPO) za dlouholetou činnost v požární ochraně doc. Ing. Václavu Kupilíkovi, CSc, který se oblasti požární ochrany pohybuje celý profesní život. 

V druhý den konference proběhla v Univerzitním výzkumném centru ČVUT UCEEB v Buštěhradě exkurze s praktickou ukázkou pálení fotovoltaických panelů na různých druzích podkladu. 

František Kregl, prezident pořádající PKPO ke konferenci uvedl:

„Slyšeli jsme zde spoustu krásných přednášek. Já sám bych se rád zaměřil na budoucnost a cíle, kam bude směřovat požární ochrana, jakými směry se bude ubírat. Ať už se jedná o již dnes zmiňovanou umělou inteligenci, elektromobilitu, způsoby hašení nebo nové technologie.“Autor: Mgr. Jana KEMROVÁ, PKPO, foto archiv PKPO