Konference Defekty budov se letos zaměří na FVE

publikováno:
V Českých Budějovicích již 15. ročník mezinárodní odborné konference Defekty budov. V průběhu konference zazní příspěvky o nejčastějších poruchách v souvislosti s instalací solárních systémů. V Českých Budějovicích již 15. ročník mezinárodní odborné konference Defekty budov. V průběhu konference zazní příspěvky o nejčastějších poruchách v souvislosti s instalací solárních systémů.

23. listopadu 2023 se bude konat v Českých Budějovicích již 15. ročník mezinárodní odborné konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Sdružením pro ploché střechy. Aktuální ročník navazuje na sérii předcházejících, které se zaměřovaly především na vady, poruchy, následné sanace, rekonstrukce konstrukcí a budov. Stejně jako minulý rok bude hlavním tématem solární energetika a fotovoltaika se zaměřením se na správnou realizaci a eliminaci případných stavebních poruch.

V průběhu konference zazní příspěvky o nejčastějších poruchách v souvislosti s instalací solárních systémů. Bude se diskutovat o jednotlivých solárních systémech a možnostech akumulace energie včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům. Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. 

  • Konference je vhodná pro projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také pro akademickou sféru a studenty. 
  • Konferenční příspěvky budou následně uveřejněny na stránkách akce. 
  • Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Více o programu a registraci naleznete zde: https://defektybudov.vstecb.cz/