Soutěž Hala roku pořádaná ČVUT má nově kategorii pro doktorandské studenty

publikováno:
autor:
Soutěž Hala roku 2023 pořádá fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, ČKAIT a pod odbornou garancí Katedry konstrukcí pozemních staveb. Soutěž Hala roku 2023 pořádá fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, ČKAIT a pod odbornou garancí Katedry konstrukcí pozemních staveb.

Navrhnout podle zadání model konstrukce, postavit ho a potom ho při finále soutěže zatěžovat až k jeho zhroucení, to je úkolem soutěže Hala roku 2023. Pořádá ji fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, ČKAIT a pod odbornou garancí Katedry konstrukcí pozemních staveb. Smyslem je, aby studenti pochopili, jak působí zatížení na konstrukci a co mohou být její slabiny. Zároveň dává studentům možnost upozornit širší odbornou veřejnost na svůj talent a získat kontakty pro budoucí profesní kariéru. 

Soutěže Hala roku 2023 se studenti mohou účastnit hned ve třech kategoriích. Pro středoškoláky je připravena Hala roku Junior, která má dvě možnosti klání. V sekci A soutěží studenti s modely připravenými doma, a v sekci B se utkají ti, jež postaví své modely v den soutěže přímo na fakultě.
 

ZŠ Holešovice – soutěžní návrh, který kombinuje dřevo a beton. Nespornou výhodou je výrazně nižší uhlíková stopa a zdravé vnitřní prostředí. Vizualizace: STUDIOSME
ZŠ Holešovice – soutěžní návrh, který kombinuje dřevo a beton. Nespornou výhodou je výrazně nižší uhlíková stopa a zdravé vnitřní prostředí. Vizualizace: STUDIOSME

 

Pro studenty vysokých škol je připravena kategorie Hala roku Akademik, která se po covidové pauze a minulém ročníku pojatém v národním pojetí opět vrací do mezinárodního standardu. A nově se otevírá soutěž i pro studenty doktorského studia, kteří své modely budou připravovat přes noc a prezentovat v kategorii Hala roku Advanced. Registrace pro dvou až tříčlenné týmy je otevřena do 31. března.

Finále se bude konat na fakultě stavební ČVUT v Praze dle jednotlivých kategorií:
 

18. 4. 2023 Hala roku Junior

19. 4. 2023 Hala roku Akademik

21. 4. 2023 Hala roku Advanced

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MODEL I CENA ZA ORIGINALITU

Ve všech kategoriích soutěží vítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Toho se dosahuje tak, že při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, dokud se konstrukce nezhroutí. Studenti vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.

Kromě cen v hlavní soutěži ale mohou studenti zároveň získat i řadu dalších ocenění od partnerů soutěže. Firmy je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru.