Hala roku 2024 Fakulty stavební ČVUT letos s mezinárodní účastí i porotou

publikováno:
Soutěž Hala roku pořádá Fakulta stavební ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT prof. Jiřího Máci a ČKAIT. Soutěž Hala roku pořádá Fakulta stavební ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT prof. Jiřího Máci a ČKAIT.

Letošní studentská soutěž Hala roku, pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze, se nesla v mezinárodním duchu jak z pohledu soutěžních týmů, tak z obsazení poroty.  V této soutěži studentské týmy o dvou až třech lidech navrhnou dle zadání model konstrukce, zhotoví ho a poté ho zatěžují až do jeho zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Letošní ročník proběhl v termínu 9. – 11. dubna 2024 za velkého zájmu studentů. 

Akademik s mezinárodní účastí

V mezinárodní kategorii Akademik, určené vysokoškolským studentům, zápolily mezi 31 týmy i dva týmy z Warsaw University of Technology, čtyři týmy z Wrocław University of Science and Technology a jeden španělský tým z Escuela técnica superior de ingeniería en edificación. V náročné konkurenci studentů z celkem osmi fakult, které soutěžily v kategorii předem připravených modelů, zvítězil tým „A je to“ studentek Fakulty stavební ČVUT v Praze Pavlíny Charuzové a Adély Bronišové. Jejich model vážil pouze 71 gramů a unesl zatížení 20.004 gramů, dosáhl tak efektivity 280,56. Jednalo se přitom o jednu z nejvyšších dosažených efektivit za celou historii soutěže. 

Velký zájem středoškoláků

V kategorii Junior určené pro středoškolské studenty soutěžilo 45 týmů. Také se jednalo o předem připravené modely. První cenu získal tým Krtek ze Střední průmyslové školy stavební z Hradce Králové ve složení Jan Kindl a Tomáš Kotyza. Jejich model vážil 285 gramů, unesl 50.171 gramů a výsledná efektivita činila 176,16.

Adrenalin při tvorbě modelu na místě

Doktorandských týmů se v kategorii Advanced sešlo devět. Čekalo je náročné odpoledne, protože museli model postavit na místě a z materiálů, které dostali na začátku odpoledne k dispozici. Ze soupeření vítězně vyšel tým „Mimořádné stipendium“ z Fakulty stavební VUT Brno ve složení Tomáš Dvořák a Matěj Jež. Jejich model vážil 252 g, unesl 16.809 g a dosáhl efektivity 66,62. 

Model konstrukce hangáru a mezinárodní porota

Letošní zadání soutěžního modelu konstrukce přitom bylo náročné. Úkolem ve všech kategoriích bylo navrhnout a zhotovit model konstrukce hangáru umožňující průlet letadla. Hangár byl určen vnitřním prostorem, který nesměl být narušen žádnou částí modelu a rozpětím křídel prolétajícího letadla. Model musel zároveň přenést spojité zatížení ve vybraném segmentu konstrukce. 

Na dodržování pravidel a vlastní průběh soutěže letos prvně dohlížela mezinárodní komise, jejímiž členy byli spolu s českými akademiky i pedagogové z polské Warsaw University of Technology, řecké Aristotle University of Thessaloniki a slovenské Stavební fakulty STU v Bratislavě. 

Pod záštitou děkana a ČKAIT, s podporou firem

Soutěž Hala roku pořádá Fakulta stavební ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT prof. Jiřího Máci a ČKAIT. Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Soutěž pomáhá studentům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Generálním partnerem soutěže je společnost HOCHTIEF CZ, dále ji podporuje řada významných firem ze stavebního sektoru. 

Podrobné informace a výsledkové listiny ZDE.

Autor a foto: Fakulta stavební, ČVUT v Praze