O soutěž Hala roku 2023 Fakulty stavební ČVUT měli středoškoláci i vysokoškoláci rekordní zájem

publikováno:
Soutěž Hala roku pořádá řadu let Fakulta stavební ČVUT v Praze. Model vítězného týmu v kategorii Hala roku Akademik vážil 403 gramů a unesl zatížení 74 262 gramů. Soutěž Hala roku pořádá řadu let Fakulta stavební ČVUT v Praze. Model vítězného týmu v kategorii Hala roku Akademik vážil 403 gramů a unesl zatížení 74 262 gramů.

V soutěži Hala roku, kterou už řadu let pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze, je úkolem studentských 2–3členných týmů navrhnout podle zadání model konstrukce, postavit ho a posléze podrobit zatěžovací zkoušce až do jeho zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Letošní ročník, který se konal v termínu 18.–19. dubna a 21. dubna 2023, zahrnoval již tři soutěžní kategorie – pro vysokoškoláky z technických vysokých škol, pro středoškoláky a pro studenty doktorského studia – a nesl se v duchu enormního zájmu studentů.

V Hale roku Akademik 2023 soutěžilo 10 fakult vysokých škol

V Hale roku Akademik 2023, v níž soutěží studenti technických vysokých škol, poměřilo svoje schopnosti 49 týmů z deseti fakult vysokých škol, a to včetně tří týmů z polské Wrocław University of Technology. Zadáním pátého ročníku mezinárodně vyhlášené soutěže bylo připravit model výseku konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů. Model vítězného týmu vážil 403 gramů a unesl zatížení 74 262 gramů. Jeho autoři, tým Spaghetti al dente ve složení Petr Sokol, Ondřej Pokorný a Tomáš Tuček z Fakulty strojní ČVUT v Praze, si za svoje prvenství odnesli odměnu padesát tisíc korun. 

Zájem středoškoláků zaplnil kapacitu soutěže

Registraci týmů středoškoláků do soutěže Hala roku Junior 2023 bylo poprvé v patnáctileté historii nutné uzavřít ještě před datem uzávěrky pro naprosté zaplnění možné kapacity soutěže. V soutěži v kategorii A, v níž studenti středních průmyslových škol a gymnázií připravovali model konstrukce doma, se utkalo 37 týmů. Vítězství a odměnu patnáct tisíc korun si odnesl tým Určitě to nespadne! z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech. Model představující výsek konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů, studentů Luboše Vláska a Vojtěcha Černého vážil 1140,3 gramu a unesl zatížení 100 000 gramů. V kategorii B, při níž studenti připravovali model v den soutěže na fakultě z dodaných materiálů, soutěžilo třicet devět týmů. Prvenství a 15 tisíc korun získal tým Ti nejarchitektoničtější ve složení Matěj Hanuš, Tomáš Davidík a Matěj Houdek ze SPŠS Josefa Gočára. Jejich model představující výsek typického pole skladové haly vážil 472,1 gramů a unesl zatížení 63 314 gramů.

 

Model doktorandů vznikal přes noc

Úkolem studentů doktorského studia v prvním ročníku kategorie Hala roku Advanced 2023 bylo z dodaných materiálů postavit dvoumetrovou věž. V klání, kdy studenti připravovali svůj model přes noc v prostorách Fakulty stavební ČVUT, se utkalo celkem 11 týmů ze dvou univerzit. Zadání se nejlépe zhostil tým HorSta-i ve složení Pavel Horák a Vojtěch Starý z Fakulty stavební ČVUT. Jejich model vážil 733,7 gramů a unesl zatížení 50 000 gramů. 

Pod záštitou děkana a ČKAIT, s podporou firem

Soutěž Hala roku pořádá Fakulta stavební ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT prof. Jiřího Máci a ČKAIT. Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, soutěž vede doc. Vladimír Ždára. Soutěž pomáhá studentům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Generálním partnerem soutěže je společnost HOCHTIEF CZ, dále ji podporuje řada významných firem ze stavebního sektoru. 

Podrobné informace a výsledkové listiny naleznete zde.

Autor a foto: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Související články