Konference Statika staveb 2022 proběhne v Plzni

publikováno:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň, ve spolupráci s IC ČKAIT, s.r.o. a Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví při ČKAIT, pořádá dne 13. září 2022 pátý ročník odborné konference Statika staveb 2022 Plzeň.

Kdy: úterý 13. 9. 2022 od 9 hodin do 17 hodin.
Kde: Congress Center Parkhotel Plzeň

Zaměření a cíl konference

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nově je do programu zařazena i část věnovaná pouze problematice navrhování geotechnických konstrukcí připravená ve spolupráci s Aktivem Geotechnika.

Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

Jednacími jazyky budou čeština a slovenština.

Základní témata – předběžný program konference

 • Zahájení předsedou ČKAIT
 • Novinky v normách zatížení staveb
 • Třídy následků a prohlídky nosné konstrukce staveb
 • Dokumentace konstrukční části staveb
 • Řešení zděných konstrukcí ze základních zdících materiálů
 • Vhodná a nevhodná řešení zděných staveb
 • Statická problematika řešení vegetačních střech
 • Vhodnost a ekonomika speciálního zakládání
 • Činnost statika při živelných pohromách, hodnocení staveb
 • Dobré a nedobré příklady úprav podloží a návrhu spodní stavby
 • Úpravy panelových objektů – postup pro znalé i neznalé
 • Příklady z realizovaných staveb

Přihlášky lze provést na webových stránkách ČKAIT.