LIBERTY Ostrava měla v loňském roce nejnižší emise v historii

Ostravská huť LIBERTY Ostravská huť LIBERTY

Ostravská huť LIBERTY v roce 2020 stlačila emise tuhých znečišťujících látek na historické minimum 284 tun, což oproti předchozímu roku představuje více než 12% pokles. Jedná se o nejnižší hodnotu v sedmdesátileté historii huti. Toto množství tvoří méně než 15 % emisí oproti stavu v době privatizace huti v roce 2003 a méně než 1 % v porovnání s 80. lety 20. století.

“Poprvé jsme se u emisí prachových částic dostali pod hranici 300 tun za rok. Současné emise jsou o dvě třetiny nižší, než nám stanovuje evropská legislativa. Kromě dosavadních investic do odprášení souvisel pokles částečně také s útlumem výroby v důsledku propadu poptávky, kdy jsme museli na čtyři měsíce odstavit jednu vysokou pec, a vyrobili jsme tak o 7 % méně oceli než v předešlém roce,” řekl Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí v LIBERTY Ostrava.

V posledních deseti letech prošla huť významnou ekologizací. V LIBERTY Ostrava dnes funguje celkem čtyřicet tkaninových filtrů, které zachytávají s více než 99% účinností i nejjemnější prachové částice a jsou nejúčinnější technologií na záchyt emisí tuhých znečišťujících látek v hutních podnicích.

„Díky dosavadní ekologizaci už hutnictví nemá zásadní podíl na znečištění ovzduší. Transformace huti, která je v plánu v následujících letech, ale vliv huti na životní prostředí ještě více omezí. Například pomocí hybridní technologie pro výrobu oceli, kterou chce LIBERTY Ostrava do konce roku 2023 nahradit současné tandemové pece, se sníží emise tuhých znečišťujících látek z výroby oceli o 60 %,“ dodal Petr Baranek.

Do ekologických opatření investuje podnik dlouhodobě. Od privatizace v roce 2003 huť investovala do své ekologizace 6,1 miliardy korun z vlastních prostředků a další 2 miliardy šly z dotací EU na projekty nad rámec zákonných povinností. Provoz a údržba technologií na omezování emisí vyjde huť ročně přibližně na 200 milionů korun.

Aktuálně

Prohlídky unikátních staveb, architektonické procházky a další bohatý program nabízí od pátku 30. září ve více jak 100 městech po celé České republice i na Slovensku festival Den architektury. Veřejnosti se během festivalu otevřou nejmodernější budovy, historické unikáty, nově zrekonstruované stavby i domy, které na obnovu teprve čekají, nebo nejrůznější industriální i sakrální objekty. To vše s odborným výkladem. Den architektury v letošním roce nabízí až do 6. listopadu na 300 zdarma přístupných akcí. Zve například do významných budov na pražském Václavském náměstí a v jeho okolí, představí téměř neznámou stavbu Adolfa Loose nedaleko Brna, pozve do zrekonstruované budovy ostravských jatek, nového kulturního centra Telegraph v Olomouci, nebo na výpravu po vodních elektrárnách v Jizerských horách. www.denarchitektury.cz

Kalendář akcí