Na skladování dešťové vody vyčlenil stát 100 milionů

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

V dubnu 2017 startuje program Dešťovka, který vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo chce cíleně podpořit a motivovat občany, aby šetřili s vodními zdroji. 

Ministerstvo chce bojovat proti suchu

Lidé, kteří si pořídí na pozemek nádrž na dešťovou vodu nebo čističku odpadních vod, dostanou od Ministerstva životního prostředí finanční dotaci. Celý program vznikl kvůli minulým létům, ve kterých se Česká republika potýkala s problémem sucha. Finanční příspěvek bude ministerstvo směřovat nejenom na nákup samotné nádrže na dešťovou vodu, ale zaplatí také náklady spojené s jejím umístěním a instalací. Nárok na příspěvek ale neplatí pro všechny druhy nádrží. Těm, kteří mají na pozemku umístěný například malý nadzemní sud, do kterého stéká voda z okapů, dotace ministerstvo nepřizná. Nádrž na vodu musí dosahovat objemu alespoň 2000 l.

Obce šetřící s vodou budou mít přednost

Některé lokality v České republice zasáhlo sucho v minulých letech výrazněji než jiné. Tyto obce budou mít při rozdávání dotací přednost. Zvýhodněné budou ale také obce, ve kterých platí zákaz napouštění bazénu z obecní studny nebo zalévání zahrady po dobu trvání sucha. Stát vyčlenil na tento projekt okolo 100 milionů korun. Žadatelé o příspěvek mohou dostat podporu ve výši 20 tisíc korun na podzemní nádrže nebo až 60 tisíc korun na systém přečištění odpadních vod. Konečná výše dotace bude záležet na tom, v které kategorii se žadatel umístí.

Jak pomohou nádrže na dešťovou vodu?

Skladování dešťové vody pomůže výrazně ušetřit pitnou vodu. Voda z nádrží dokáže snížit spotřebu vody na polovinu. Dešťovka poslouží k zalévání zahrady, splachování WC, ke sprchování, k mytí nádobí nebo automobilu. Nádrž na dešťovou vodu se umísťuje pod zem, kde se voda díky chladnější a stálé teplotě nekazí. Dotace bude ministerstvo přidělovat občanům, kteří bydlí v rodinných nebo bytových domech. Na chalupáře se program Dešťovka nevztahuje. Žádosti mohou občané podávat elektronickou cestou a během tří týdnů se dozví, zda dotaci dostanou. Po zrealizování projektu a poslání všech dokumentů bude mít žadatel peníze na účtu do tří týdnů.