Main - Město a světlo

Současný standard asfaltových pásů pro hydroizolace staveb

Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech

Norma ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) z černa 2014 definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb. Tato norma jasně stanoví kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s náročnými klimatickými podmínkami v České republice. Cílem tohoto článku je upozornit na možná rizika spojená s nedodržováním této normy a důsledků s tím spojených, a to nejen o vlivu na kvalitu vykonávaného díla, ale i nebezpečí pro provádějící firmy, vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů.

Norma ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) z června 2014 definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb. Tato norma jasně stanoví minimální kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s náročnými klimatickými podmínkami v České republice.

Norma vychází z technických parametrů používaných asfaltových pásů před vznikem této normy s přihlédnutím na kvalitativní požadavky „moderních asfaltových pásů“. Preferovány jsou SBS modifikované asfaltové směsi, viz obecné porovnání asfaltových pásů s různým typem asfaltové krycí hmoty:

Podle místa použití je nutné volit správnou tloušťku asfaltového pásu. Tloušťka spolu s dalšími vlastnostmi konkrétního typu pásu, definovanými v ČSN 73 0605-1, zajišťuje úspěšné natavení a vytvoření dlouhodobě spolehlivé povlakové hydroizolace střechy či spodní stavby.

Tloušťka a množství asfaltové hmoty podle místa použití asfaltových pásů definovaná v ČSN 73 0605-1.

Možná rizika spojené s nedodržováním této normy a důsledků s tím spojených:

  • Vliv na kvalitu vykonávaného díla.
  • Nebezpečí pro provádějící firmy vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů.

Kvalitu vykonávaného díla významně ovlivňují (mimo odborného vykonání samotného díla) výše uvedené parametry, a to zejména:

Dostatek asfaltové hmoty zlepšuje homogenitu roztaveného asfaltu při nižší teplotě (nižší spotřeba plynu a úspora času při natavení), zlepšuje zpracovatelnost a nehrozí tím „propálení“ asfaltových pásů, a tím i tepelné namáhání nosné vložky.

Zvyšuje se tím životnost asfaltových pásů i celé povlakové hydroizolace. Rozměrová stálost (u polyesterů) má veliký vliv na stabilitu povlakové hydroizolace a maximálně zamezuje možnosti srážení asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesteru.

Nebezpečí pro prováděcí firmy vzniká v případě, kdy dojde ke sporu mezi ní a zadavatelem díla. A to buď vyplývající ze samotné smlouvy o dílo, které se většinou odkazuje na všechny platné ČSN, nebo i obecné odpovědnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) (z odpovědnosti profesionála (Podle § 5 odst. 1 OZ „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži“).

Z uvedeného vyplývá, že riziko nedodržení normy je pro prováděcí firmu značné a případný soud by vzhledem k existenci standardu – normy ČSN 73 0605-1 mohl mít pro tuto firmu fatální následky. Vice informací na www.asfaltovepasy.cz (Pozn.: Publikace Abeceda asfaltových izolací – nové vydání září 2019 – je zdarma ke stažení v elektronické podobě).

Ing. Aleš Kupka
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z. s.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí