Současný standard asfaltových pásů pro hydroizolace staveb

Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech

Norma ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) z černa 2014 definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb. Tato norma jasně stanoví kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s náročnými klimatickými podmínkami v České republice. Cílem tohoto článku je upozornit na možná rizika spojená s nedodržováním této normy a důsledků s tím spojených, a to nejen o vlivu na kvalitu vykonávaného díla, ale i nebezpečí pro provádějící firmy, vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů.

Norma ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) z června 2014 definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb. Tato norma jasně stanoví minimální kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s náročnými klimatickými podmínkami v České republice.

Norma vychází z technických parametrů používaných asfaltových pásů před vznikem této normy s přihlédnutím na kvalitativní požadavky „moderních asfaltových pásů“. Preferovány jsou SBS modifikované asfaltové směsi, viz obecné porovnání asfaltových pásů s různým typem asfaltové krycí hmoty:

Podle místa použití je nutné volit správnou tloušťku asfaltového pásu. Tloušťka spolu s dalšími vlastnostmi konkrétního typu pásu, definovanými v ČSN 73 0605-1, zajišťuje úspěšné natavení a vytvoření dlouhodobě spolehlivé povlakové hydroizolace střechy či spodní stavby.

Tloušťka a množství asfaltové hmoty podle místa použití asfaltových pásů definovaná v ČSN 73 0605-1.

Možná rizika spojené s nedodržováním této normy a důsledků s tím spojených:

  • Vliv na kvalitu vykonávaného díla.
  • Nebezpečí pro provádějící firmy vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů.

Kvalitu vykonávaného díla významně ovlivňují (mimo odborného vykonání samotného díla) výše uvedené parametry, a to zejména:

Dostatek asfaltové hmoty zlepšuje homogenitu roztaveného asfaltu při nižší teplotě (nižší spotřeba plynu a úspora času při natavení), zlepšuje zpracovatelnost a nehrozí tím „propálení“ asfaltových pásů, a tím i tepelné namáhání nosné vložky.

Zvyšuje se tím životnost asfaltových pásů i celé povlakové hydroizolace. Rozměrová stálost (u polyesterů) má veliký vliv na stabilitu povlakové hydroizolace a maximálně zamezuje možnosti srážení asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesteru.

Nebezpečí pro prováděcí firmy vzniká v případě, kdy dojde ke sporu mezi ní a zadavatelem díla. A to buď vyplývající ze samotné smlouvy o dílo, které se většinou odkazuje na všechny platné ČSN, nebo i obecné odpovědnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) (z odpovědnosti profesionála (Podle § 5 odst. 1 OZ „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži“).

Z uvedeného vyplývá, že riziko nedodržení normy je pro prováděcí firmu značné a případný soud by vzhledem k existenci standardu – normy ČSN 73 0605-1 mohl mít pro tuto firmu fatální následky. Vice informací na www.asfaltovepasy.cz (Pozn.: Publikace Abeceda asfaltových izolací – nové vydání září 2019 – je zdarma ke stažení v elektronické podobě).

Ing. Aleš Kupka
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z. s.