Soutěž o Vynikající diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí – fakultní kolo

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

V rámci akademického roku 2020/2021 byly i přes ztížené podmínky v souvislosti s covidovou situací oceněny titulem „Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí“ práce vybraných diplomantů ze stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB‑TU Ostrava. Všichni ocenění postupují do celostátního kola soutěže, ve kterém členové výkonného výboru České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) zvolí jednoho celkového vítěze.

Výherci fakultního kola soutěže byli oceněni finančním darem ve výši 1 000 Kč a předplatným odborného stavebního časopisu Konstrukce. Vítěz celostátního kola obdrží dalších 5 000 Kč a pozvání na výroční konferenci ČAOK dne 4. 11. 2021 do olomouckého NH Collection Congress hotelu.

Jménem ČAOK bych chtěl všem oceněným diplomantům poblahopřát a do jejich dalších studijních i pracovních let popřát hodně úspěchů.

Výsledky fakultního kola:

ČVUT v Praze

  • Ing. Václav Klásek – Trojlodní průmyslová hala s jeřáby
  • Ing. Pavla Fialová – Únavová životnost železničního mostu v Púchově
  • Ing. Patrik Dobrovolný – Částečně požárně chráněné konstrukce

VUT v Brně

  • Ing. Dagmar Brozmanová – Nákupní centrum v Brně
  • Ing. Petra Rotroeklová – Statický a konstrukční návrh rozhledny na kopci Horničí

VŠB‑TU Ostrava

  • Ing. Marek Kawulok – Návrh a posudek nosného systému ocelové konstrukce na základě architektonického návrhu
  • Ing. Markéta Maďarová – Ocelové konstrukce pro dopravu a zpracování vápence
  • Ing. Jana Šlancarová – Ocelová sila s mechanickým poškozením

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí