Generální shromáždění a volby ČAOK v roce 2020

Vzhledem k nouzovému stavu v Česku a vládním opatřením, vztahujícím se zejména k omezení shromažďování osob, rozhodli v říjnu loňského roku členové Výboru České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) jednomyslně na základě stanov asociace (viz odstavec VII., bod 1) a dále postupem podle ust. § 19 zák. 191/2020 Sb. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV‑2 o tom, že Generální shromáždění ČAOK se v roce 2020 uskutečnilo distanční formou, konkrétně pomocí elektronické pošty.

Všem členům ČAOK byla dne 6. listopadu 2020 zaslána souhrnná zpráva o činnosti, hospodaření a rozpočtu, a pak také volební kandidátka pro volby do Výboru asociace, prezidenta asociace a viceprezidenta asociace. Čas pro důkladné prostudování všech zaslaných podkladů a vyjádření se k nim byl stanoven na čtrnáct dnů, tedy do 20. listopadu 2020.

Po vyhodnocení došlých odpovědí bylo možno konstatovat, že Generální shromáždění ČAOK schválilo souhrnnou zprávu o činnosti, hospodaření a rozpočtu asociace a zároveň zvolilo devítičlenný Výbor asociace na následující dvouleté období ve složení: Ing. Lukáš Churavý (FEMONT OPAVA s. r. o.), Ing. Jitka Kochtová (CONSTRUSOFT s. r. o.), Ing. Tomáš Měřínský (KONSTRUKCE Media, s. r. o.), Ing. Antonín Pačes (EXCON, a. s.), Ing. Jiří Schulmeister (DT Mostárna, a. s.), Ing. Gabriela Šoukalová (FIRESTA‑Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.), Ing. Petr Velda (DESMO a. s.), Ing. Jiří Vích (Metrostav a. s., Divize 3), Ing. Zdeněk Vít (SKÁLA & VÍT, s. r. o.).

Následně byl prezidentem asociace zvolen Ing. Antonín Pačes a viceprezidentem pak Ing. Petr Velda.

Chtěl bych všem členům ČAOK poděkovat za jejich vstřícnost při alternativním řešení Generálního shromáždění a věřím, že na podzim letošního roku se již všichni sejdeme při této příležitosti, včetně tradiční konference KONSTRUKCE 2021, osobně.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Související články

Aktuálně

Prohlídky unikátních staveb, architektonické procházky a další bohatý program nabízí od pátku 30. září ve více jak 100 městech po celé České republice i na Slovensku festival Den architektury. Veřejnosti se během festivalu otevřou nejmodernější budovy, historické unikáty, nově zrekonstruované stavby i domy, které na obnovu teprve čekají, nebo nejrůznější industriální i sakrální objekty. To vše s odborným výkladem. Den architektury v letošním roce nabízí až do 6. listopadu na 300 zdarma přístupných akcí. Zve například do významných budov na pražském Václavském náměstí a v jeho okolí, představí téměř neznámou stavbu Adolfa Loose nedaleko Brna, pozve do zrekonstruované budovy ostravských jatek, nového kulturního centra Telegraph v Olomouci, nebo na výpravu po vodních elektrárnách v Jizerských horách. www.denarchitektury.cz

Kalendář akcí