Main - Město a světlo

Generální shromáždění a volby ČAOK v roce 2020

Vzhledem k nouzovému stavu v Česku a vládním opatřením, vztahujícím se zejména k omezení shromažďování osob, rozhodli v říjnu loňského roku členové Výboru České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) jednomyslně na základě stanov asociace (viz odstavec VII., bod 1) a dále postupem podle ust. § 19 zák. 191/2020 Sb. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV‑2 o tom, že Generální shromáždění ČAOK se v roce 2020 uskutečnilo distanční formou, konkrétně pomocí elektronické pošty.

Všem členům ČAOK byla dne 6. listopadu 2020 zaslána souhrnná zpráva o činnosti, hospodaření a rozpočtu, a pak také volební kandidátka pro volby do Výboru asociace, prezidenta asociace a viceprezidenta asociace. Čas pro důkladné prostudování všech zaslaných podkladů a vyjádření se k nim byl stanoven na čtrnáct dnů, tedy do 20. listopadu 2020.

Po vyhodnocení došlých odpovědí bylo možno konstatovat, že Generální shromáždění ČAOK schválilo souhrnnou zprávu o činnosti, hospodaření a rozpočtu asociace a zároveň zvolilo devítičlenný Výbor asociace na následující dvouleté období ve složení: Ing. Lukáš Churavý (FEMONT OPAVA s. r. o.), Ing. Jitka Kochtová (CONSTRUSOFT s. r. o.), Ing. Tomáš Měřínský (KONSTRUKCE Media, s. r. o.), Ing. Antonín Pačes (EXCON, a. s.), Ing. Jiří Schulmeister (DT Mostárna, a. s.), Ing. Gabriela Šoukalová (FIRESTA‑Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.), Ing. Petr Velda (DESMO a. s.), Ing. Jiří Vích (Metrostav a. s., Divize 3), Ing. Zdeněk Vít (SKÁLA & VÍT, s. r. o.).

Následně byl prezidentem asociace zvolen Ing. Antonín Pačes a viceprezidentem pak Ing. Petr Velda.

Chtěl bych všem členům ČAOK poděkovat za jejich vstřícnost při alternativním řešení Generálního shromáždění a věřím, že na podzim letošního roku se již všichni sejdeme při této příležitosti, včetně tradiční konference KONSTRUKCE 2021, osobně.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Související články

Aktuálně

Praha schválila investiční přípravu dalšího nájemního bytového domu, na Nových Dvorech. Městský bytový fond by se tak rozšířil o zhruba 45 nových bytových jednotek. Bytový dům vyroste na městských pozemcích v Durychově ulici na Nových Dvorech v Praze 4, kde poblíž vznikne v příštích letech nová stanice metra D. Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro development celého území, jehož součástí budou různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby nebo prostory pro volnočasové aktivity.„Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté, a dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kalendář akcí