Generální shromáždění a volby ČAOK v roce 2020

Vzhledem k nouzovému stavu v Česku a vládním opatřením, vztahujícím se zejména k omezení shromažďování osob, rozhodli v říjnu loňského roku členové Výboru České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) jednomyslně na základě stanov asociace (viz odstavec VII., bod 1) a dále postupem podle ust. § 19 zák. 191/2020 Sb. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV‑2 o tom, že Generální shromáždění ČAOK se v roce 2020 uskutečnilo distanční formou, konkrétně pomocí elektronické pošty.

Všem členům ČAOK byla dne 6. listopadu 2020 zaslána souhrnná zpráva o činnosti, hospodaření a rozpočtu, a pak také volební kandidátka pro volby do Výboru asociace, prezidenta asociace a viceprezidenta asociace. Čas pro důkladné prostudování všech zaslaných podkladů a vyjádření se k nim byl stanoven na čtrnáct dnů, tedy do 20. listopadu 2020.

Po vyhodnocení došlých odpovědí bylo možno konstatovat, že Generální shromáždění ČAOK schválilo souhrnnou zprávu o činnosti, hospodaření a rozpočtu asociace a zároveň zvolilo devítičlenný Výbor asociace na následující dvouleté období ve složení: Ing. Lukáš Churavý (FEMONT OPAVA s. r. o.), Ing. Jitka Kochtová (CONSTRUSOFT s. r. o.), Ing. Tomáš Měřínský (KONSTRUKCE Media, s. r. o.), Ing. Antonín Pačes (EXCON, a. s.), Ing. Jiří Schulmeister (DT Mostárna, a. s.), Ing. Gabriela Šoukalová (FIRESTA‑Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.), Ing. Petr Velda (DESMO a. s.), Ing. Jiří Vích (Metrostav a. s., Divize 3), Ing. Zdeněk Vít (SKÁLA & VÍT, s. r. o.).

Následně byl prezidentem asociace zvolen Ing. Antonín Pačes a viceprezidentem pak Ing. Petr Velda.

Chtěl bych všem členům ČAOK poděkovat za jejich vstřícnost při alternativním řešení Generálního shromáždění a věřím, že na podzim letošního roku se již všichni sejdeme při této příležitosti, včetně tradiční konference KONSTRUKCE 2021, osobně.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Související články