Euforie po výstupu, volnost a svoboda… To je rozhledna Holedná

publikováno:
autor:
Konstrukce je koncipována jako tuhé kruhové nosné ocelové jádro s taženým vnějším pláštěm z ocelových táhel (fotografie: Jan Martinek, Tomáš Jurák) Konstrukce je koncipována jako tuhé kruhové nosné ocelové jádro s taženým vnějším pláštěm z ocelových táhel (fotografie: Jan Martinek, Tomáš Jurák)

Navržené místo pro výstavbu rozhledny se nachází na úbočí kopce Holedná (severozápadně od Brna), východním směrem nad městskou částí Jundrov, ve výšce cca 315 m. n m. Rozhledna je navržena v těsné blízkosti oplocení obory Holedná kousek od lesního palouku ve vzrostlém dubovém lese. Aktuálně v daném místě stromy dorůstají do výšky kolem 20 metrů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ROZHLEDNY

 • Poloměr u paty rozhledny (základ): 5,5 m
 • Poloměr nosného jádra: 1,58 m
 • Výška vyhlídky: 34,32 m
 • Výška rozhledny vč. zábradlí: 35,52 m
 • Počet schodů: 208
 • Počet pater: 13

Holedná je přirozeně lákavým turistickým cílem, avšak dříve se zde návštěvníci nedočkali výhledu po okolí. Vyhlídkový bod, který by překonal vzrostlý lesní porost, zde má své opodstatnění. Turistická rozhledna je přirozená součást cíleného rozvoje území a přiměřená podpora turistického ruchu. Součástí stavby nejsou žádná telekomunikační zařízení, ani jiné komerční plochy či zařízení. Rozhledna má především umocnit prožitek stráveného času v lesní přírodě. Moderní architektonická forma stavby má nenásilně podpořit svébytnou identitu jedinečného místa.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vzdušnost, transparentnost, otevřenost či průhlednost konstrukcí nechává do interiéru věže vstoupit všechny živly a projevy počasí, díky čemuž se nepřeruší kontakt s přírodou ani při výstupu na vyhlídkovou plošinu. Vzniká tak vzdušná architektonická forma, jež umožní návštěvníkům se postupně ocitat a vertikálně prostoupit jednotlivými patry lesa, od kmenů, přes koruny stromů, až nad jejich vrcholky.

Výstup na rozhlednu je možný po točitém schodišti vloženém do interiéru věže. Všech 13 pater má totožné schodišťové rameno a čtvrtkruhové podesty. Tyto podesty umožňují pohodlné míjení vystupujících a sestupujících návštěvníků i krátký odpočinek s výhledem do korun stromů. Postupné vertikální prostupování lesním porostem podporuje moment napětí či očekávání před výstupem na úplný dosažitelný vrchol a očekávaný výhled.

Na vyhlídkové plošině materiální působení věže ustupuje a nechává působit právě jen atmosféru místa uprostřed listnatého lesa s výhledem na urbánní krajinu a vzdálenější horizonty lesnatých kopců. Návštěvník zde může plně prožít pocit volnosti a svobody, možná i euforie po výstupu. Vrcholová vyhlídka je zcela otevřená, bez jakýchkoliv překážek, které by mohly narušovat požitek z výhledu.

Hrubý beton podnože vystupující mírně z okolního terénu, vytváří pevnou patu rozhledny, kontrastuje tak se vzdušností hlavního objemu věže a dodává pocit pevnosti a stability.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Technické řešení návrhu vychází z požadavků na maximální bezpečnost návštěvníků, vysokou životnost a snadnou údržbu konstrukce. Vystavení stavby vlivům počasí zásadně ovlivnila výslednou podobu konstrukce.

Konstrukce je koncipována jako tuhé kruhové nosné ocelové jádro s taženým vnějším pláštěm z ocelových táhel též uspořádaných půdorysně v kruhu. Obě tyto části se rovnocenně uplatňují na racionální estetice návrhu, ale konstrukční odlišnost je zásadní. Ocelová táhla vnějšího pláště rozhledny – „sukénka“, tvoří nosnou část konstrukce namáhanou pouze na tah, kdežto tuhý středový nosný dřík je namáhán převážně tlakem. Životnost ocelové konstrukce je možné dlouhodobě zaručit a navíc vyžaduje minimální kontrolu a údržbu. Povrchová úprava je navržena v podobě žárového zinkování všech prvků. U tohoto typu povrchové úpravy je možné rozhlednu považovat za bezúdržbovou v řádu desítek let.

Hlavní nosná konstrukce rozhledny je uspořádaná ve dvou vrstvách, tuhé ocelové jádro a tažený vnější plášť z ocelových táhel. Tuhé jádro tvoří soubor ocelových prvků složený ze svislých sloupků, vodorovných nosníků ve tvaru prstence a táhel stěnového ztužení. Vnitřní prostor vyplňuje ocelové točité schodiště. Síly vyvolané zatížením návštěvníky, povětrností a tíhou samotných prvků konstrukce jsou do podloží přenášeny pomocí základové železo‑betonové kruhové desky. Ta vybíhá mírně nad úroveň upraveného okolního terénu a vytváří tak sokl rozhledny.

Veškeré prvky rozhledny jsou navrženy s ohledem na dostupné výrobní technologie a komplikovanější přepravní podmínky v rámci obory. Rozhledna je navržena jako soubor malých prvků montovaných pomocí jeřábu na místě.

Jako příprava staveniště v místě založení rozhledy bylo nutné vykácení několika stromů. Jednalo se zejména o stromy v těsné blízkosti nové základové desky.

Ocelové sloupky
Jde o trubky obdélníkového průřezu. V úrovních pater jsou ke sloupku připojeny šroubovaným spojem vodorovné prstencové nosníky.

Vodorovné prstencové nosníky
Představují trubky čtvercového průřezu, kladené vodorovně v rovině mezi sloupky, v úrovni jednotlivých pater. Tvoří tzv. ztužující prstence, zachycující zejména účinky větru působící kolmo na stěny.

Svislé zavětrování
Jde o táhla z ocelové kulatiny, kladené v rovině mezi sloupky diagonálně na pole mezi sloupky. Každé táhlo, diagonála, je opatřena rektifikačním napínákem.

Schodiště 1. – 13. patro
Jedná se o ocelové dílce, v rámci jednoho „patra“ tvořeno šestnácti schody. Průchodná šířka schodiště činí 1,1 m. Konstrukčně se schodiště sestává z:

 • vnější schodnice – plech ve tvaru spirály,
 • vřetene z ocelové trubky,
 • podestových nosníků (plochy podest tvoří prefabrikované ocelové rošty, stupně tvoří prefabrikované ocelové rošty),
 • madel na vnější straně schodiště (z ocelové trubky),
 • výplně zábradlí, tvořena nerezovou ocelovou sítí vypnutou mezi vnější schodnicí a madlem zábradlí.

Vyhlídková plošina
Je tvořená vnějším vodorovný prstencem z trubky obdélníkového průřezu, připojeným vodorovnými nosníky k středovému tuhému jádru. Pochozí plocha je z ocelových roštů. Zábradlí tvoří kruhové madlo z trubky obdélníkového průřezu a sloupky z trubek obdélníkového průřezu geometricky, navazujících na ocelová táhla vnějšího nosného pláště. Výplň zábradlí je realizována z vypnuté nerezové ocelové sítě.

Spoje
Kotvení sloupků do železobetonové základové konstrukce je provedeno pomocí patních ocelových desek vetknutých do betonového základu. Veškeré montážní přípoje sloupků, vodorovných nosníků a táhel zavětrování, stejně jako přípoje schodiště jsou řešeny jako šroubované. Výrobní přípoje jsou realizovány dílensky jako svařované. Povrchová úprava veškerých ocelových konstrukcí je provedena žárovým zinkováním.

Z podkladů generálního projektanta Ing. arch. Tomáše Juráka