Studie akustické pohltivosti průmyslové haly

Detail akusticky pohltivé střechy s perforovaným TR plechem ISOVER ROOF ACOUSTIC Detail akusticky pohltivé střechy s perforovaným TR plechem ISOVER ROOF ACOUSTIC

Vnitřní akustika halových objektů je dnes zásadním tématem. Vysokou míru hluku v nákupních centrech, výrobních halách a dalších halových objektech je možno jednoduše, levně a velmi účinně snížit pomocí lehké střešní konstrukce s perforovanými trapézovými plechy v systémovém řešení ISOVER ROOF ACOUSTIC. Tyto konstrukce dokážou velmi účinně pohlcovat zvukovou energii a pro halové novostavby se budou nepochybně používat stále častěji. O kolik dB nám projektová změna střešní konstrukce z plnostěnného TR plechu za verzi s perforovaným TR plechem sníží hlukové zatížení průmyslové haly, bude kvantifikovat tento příspěvek.

Článek je věcnou částí akustické studie, zpracované Ing. Jiřím Nováčkem, Ph.D. na Universitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (ČVUT UCEEB), s názvem Akustika hal se střešními perforovanými trapézovými plechy v systémových skladbách ISOVER ROOF ACOUSTIC.

Předmětem poskytnuté informace je výpočtové stanovení vlivu systémových perforovaných trapézových plechů ISOVER ve skladbě střech na prostorovou akustiku průmyslových halových objektů, zejména na zkrácení doby dozvuku a snížení hladiny akustického tlaku z provozu zdrojů hluku. K tomuto účelu byl vytvořen akustický model „typické“ jednolodní haly s ocelovou nosnou konstrukcí a lehkým opláštěním.

Použití perforovaného trapézového plechu ve skladbě střechy systémového řešení ISOVER ROOF ACOUSTIC má výrazný vliv na prostorovou akustiku haly. Doba dozvuku haly s perforovaným trapézovým plechem je přibližně poloviční oproti běžnému řešení s plným plechem (T = 3,42 s – plný plech, 1,72 s – perforovaný plech; průměrné hodnoty pro oktávová pásma 500 Hz a 1 000 Hz). Obecně platí, že kratší doba dozvuku přispívá ke srozumitelnosti řeči (např. při komunikaci zaměstnanců na pracovišti, služebním nebo bezpečnostním hlášení a podobně). Pro srovnání, ČSN 73 0527 doporučuje pro haly se sportovním využitím dobu dozvuku 1,6 s (vztaženo k vnitřnímu objemu 4 423 m3). Vypočtená doba dozvuku haly s perforovaným trapézovým plechem je velmi blízká této hodnotě, což v hale zajišťuje optimální akustické podmínky.

Perforovaný plech dále výrazně přispívá ke snížení hluku v hale (s výjimkou míst v těsné blízkosti zdrojů zvuku). Z výsledků výpočtů je zřejmé, že výsledky pro obě frekvenční spektra zdrojů zvuku jsou obdobné, zatímco vliv počtu současně běžících zdrojů není zanedbatelný. Bylo dosaženo průměrné snížení hladiny akustického tlaku A o 3,3 dB (šest zdrojů), resp. o 4,0 dB (dva zdroje). Pokles o 3 dB zjednodušené odpovídá fiktivnímu snížení počtu běžících zdrojů zvuku o 50 %, resp. rozdíl 4 dB o 60 %.

Kompletní akustická studie průmyslové haly se střechami ISOVER ROOF ACOUSTIC a další související informace jsou k dispozici na https://www.isover.cz/isover-roof-acoustic-dokumenty.

Ing. Pavel Rydlo
Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., Divize ISOVER