VÍTKOVICE STEEL jsou po dlouhé době opět ziskové

publikováno:
autor:

Společnost VÍTKOVICE STEEL se vrací po složitých ztrátových letech k ziskovému hospodaření. Za letošní tři čtvrtletí dosáhla čistého zisku 25 milionů korun a výhled je i přes nárůst cen energií zatím pozitivní. Firmě pomohlo oživení poptávky po ocelářských výrobcích, ale i zefektivnění výrobních procesů. Dobré výsledky se odrazí v odměnách zaměstnanců.

„Situace v ocelářství je stále plná rizik, počínaje klimatickým balíčkem EU, konče růstem cen energií a emisních povolenek, ale silné oživení poptávky po ocelářských výrobcích nám nahrává. Děláme maximum pro to, abychom příznivé situace využili a posílili naši pozici předního výrobce ocelových plechů,“ uvedl Dmitrij Ščuka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Zisku dosáhla společnost i díky zefektivnění některých procesů a úsporám. Podařilo se například zlepšit logistiku nákupu, zefektivnit plánování výroby, zavést nový válcovací software nebo opětovné použití podkladového dřeva, čímž podnik ušetří každý den 4 stromy.

„Věříme, že podmínky na trhu zůstanou pro oceláře stále příznivé. Jako 100 % recyklovatelný materiál by měla ocel hrát hlavní roli v ekonomicko-ekologickém přístupu k rozvoji společnosti. Máme šanci využít stávající podmínky na trhu ke zvýšení naší konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků, rozběhnutí další investic a stabilizaci společnosti tak, aby mohla úspěšně fungovat i v dalších letech,“ doplnil Radek Strouhal, finanční ředitel a člen představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Dosažení kladného hospodářského výsledku se ještě letos projeví ve výplatách zaměstnanců. „Můžeme už s jistotou říct, že letošní plán bude splněn, takže zaměstnancům bude vyplacena předvánoční odměna, vyjednaná v rámci kolektivní smlouvy, a navíc dostanou jako poděkování za pracovní výsledky bonus 1000 Kč,“ potvrdila Kateřina Nogolová, personální ředitelka a členka představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků, přičemž klíčovými trhy pro VÍTKOVICE STEEL jsou země EU. Firma vyrábí ocelové plechy, štětovnice a tvarové výpalky.

Za loňský rok společnost VÍTKOVICE STEEL vykázala ztrátu 267 milionů korun, ve srovnání s předchozími roky však byla podstatně nižší a odstartovala návrat firmy k pozitivní provozní výkonnosti a profitabilitě. Čistého zisku naposledy dosáhly VÍTKOVICE STEEL v roce 2017, tehdy však vznikl jen díky vysokému kurzovému zisku z přecenění akcionářských úvěrů. Skutečný čistý zisk měla naposledy v roce 2008 (jako Evraz Vítkovice Steel).