Trend jednoduchého upevnění zařízení na plochých střechách

Výhodou je přesné nastavení výšky a polohy konstrukce podle požadavků polohy potrubí Výhodou je přesné nastavení výšky a polohy konstrukce podle požadavků polohy potrubí

Téměř na každé ploché střeše se nachází nějaké zařízení nebo potrubí, které je potřeba upevnit. Tradiční metodou bylo využití pomocné ocelové konstrukce, která vystupuje z nosné části konstrukce střechy skrz střešní plášť. Toto řešení má svá rizika a omezení. Podobně jako je příprava betonových patek na střeše. I toto řešení je velmi náročné během výstavby s ohledem na pevně dané polohy prvků na střeše. Trendem je proto jednoduchý stavebnicový systém.

U prostupů střešním pláštěm se zvyšuje riziko zatékání do budovy s každým dalším prostupem. Je třeba brát v úvahu časovou náročnost na přípravu dodatečných konstrukcí. Také manipulace s konstrukcemi vyžaduje obvykle jeřábovou techniku. Nezapomínejme na správně zvolenou povrchovou úpravu vzhledem k požadované životnosti. V neposlední řadě, pokud je třeba částečných změn v průběhu realizace, je to pro již namontované konstrukce komplikované.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

Právě kvůli zmíněným omezením je v dnešní době trendem využití systémových prvků, které lze na místě jednoduše namontovat a propojit tak, aby bylo možné upevnit jednak lehká potrubí, ale i větší zařízení jako např. vzduchotechnické jednotky nebo jednotky chlazení. Jedná se o střešní držáky, které se přímo pokládají na střešní plášť (mají integrovanou gumovou podložku) a vzájemným propojením tvoří podpěrnou konstrukci, bez nutnosti kotvení skrz střešní plášť.

ODOLNOST PROTI KOROZI

V sortimentu společnosti Hilti se snažíme nabízet řešení i s ohledem na životnost materiálu. Proto materiál samotného střešního držáku je slitina hliníku, která je dlouhodobě stabilní a zároveň odolává korozi. Dále je již pak použit běžný MQ systém s nosníky, spojkami a příchytkami. Vzhledem k venkovnímu prostředí doporučujeme relevantní povrchovou úpravu, tj. buď žárové zinkování nebo zinek/hořčík, což je také jedním z nových trendů.

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

Velkou výhodou střešní patky je kloubový mechanismus, který umožňuje nastavení sklonu spádu střechy a poté fixaci. S tímto řešením je návrh i montáž velmi flexibilní. Samozřejmě pro správný návrh střešních konstrukcí je třeba postupovat podle vstupních zadání o parametrech zařízeni, ale i skladbu střešního pláště. Techničtí poradci Hilti jsou schopni navrhnout optimální řešení s ohledem na stávající normy (návrh zohledňující např. vítr či sníh), tak i stabilitu konstrukce, a to včetně posouzení stlačitelnosti střešní izolace. Roznášecí plocha HILTI střešního držáku je optimalizovaná pro nejčastější střešní izolace. Vhodnou volbou geometrie rozestupů podpěr je právě možnost eliminovat boční síly od externích vlivů.

SPOKOJENOST REALIZAČNÍCH FIREM

Samotná montáž je velmi jednoduchá, nenáročná na manipulaci a velmi flexibilní. Výhodou je možnost přesně nastavit výšku a polohu konstrukce podle aktuálních požadavků polohy potrubí a zařízení. Také není třeba koordinace s prostupy střešním pláštěm.

Samozřejmě je důležitá i ekonomická stránka. Pokud bychom porovnali tradiční řešení s ocelovou konstrukcí a systémové řešení Hilti, najdeme několik rozdílů. Náklady na samotnou ocelovou konstrukci bývají o něco nižší, než materiál systémových výrobků již s povrchovou úpravou, ale pokud zohledníme dodání materiálu (včetně krátkých termínů), manipulaci, montáž, prostupy střešním pláštěm či flexibilitu, tak již u většiny projektů jsou celkové náklady na systémové řešení nižší, než tradiční ocelová konstrukce. I zpráva pro investora o tom, že nepotřebuje další prostupy střešním pláštěm, je velmi pozitivní.

PREFABRIKACE KONSTRUKCÍ

Další oblastí, která jde rychle dopředu a výrazně ulehčuje montáž, je prefabrikace navržených konstrukcí. V Hilti nabízíme nařezání potřebných profilů, skládání potřebných prvků do krabic a předmontáž některých sestav. Toto se netýká jen střešních konstrukcí, ale i upevnění náročnějších rozvodů v průmyslových a komerčních objektech.

Ing. Vratislav Valenta
Hilti ČR, spol. s r. o.