Noví členové ČAOK v roce 2019

Na začátku roku 2019 se Česká asociace ocelových konstrukcí rozrostla o 2 nové řádné členy, kterými se staly společnosti ArcelorMittal Europe CZ s. r. o. a PPG Deco Czech a. s. Asociaci tak momentálně tvoří celkem 52 subjektů, z nichž je 43 řádnými a 9 přidruženými členy. Kompletní seznam členů ČAOK je možné najít na internetových stránkách www.caok.cz

ARCELORMITTAL EUROPE CZ s. r. o.

Společnost vznikla v říjnu roku 2018 přejmenováním původního názvu ArcelorMittal Commercial Long CZ s. r. o. Firma působí na trhu jako obchodní zástupce všech evropských hutí koncernu ArcelorMittal (nyní však již bez ostravské huti), odkud prodává své výrobky na český a slovenský trh. V současné době se naše společnost skládá ze dvou oddělení. Jedním je prodej dlouhých výrobků (nosníky, profilová ocel tzv. merchant bars, betonářská ocel, válcovaný drát, kolejnice atd.), a tím druhým pak prodej plochých výrobků (plechy válcované za tepla i studena, mořené, svitky, pásky atd.). Kromě samotného prodeje válcovaných nosníků nabízíme také poradenství v oblasti ocelových konstrukcí (mostní konstrukce, parkovací domy apod.). V našem lucemburském workshopu jsme pak schopni na zakázku zpracovat materiál dle potřeby zákazníků (vrtání, ohýbaní, svařování, tryskání, laserové řezání atd.).

PPG DECO CZECH a. s.

PPG již nějakou dobu dováží do České republiky průmyslové nátěry značky SIGMA. Tyto nátěry poskytují dlouhodobou a efektivní ochranu prověřenou desítkami let zkušeností. Portfolio SIGMA zahrnuje nátěry určené k antikorozní ochraně ocelových podkladů, nátěry betonových podlah, teplotně odolné nátěry, nátěry odolávající vysoce korozivním prostředím, systémy protipožární ochrany ocelových konstrukcí a další. Díky osmi kolorovacím centrům vybudovaným v různých částech republiky je možné vybrané produkty tónovat do požadovaných RAL odstínů. Mezi realizované projekty PPG se řadí například protipožární nátěr Wembley stadionu v Londýně či Résidence Palace v Bruselu, nespočet ochranných nátěrů nákladních lodí, kontejnerů, ocelových konstrukcí budov a staveb či větrných elektráren.

Související články

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí