Main - Město a světlo

Noví členové ČAOK v roce 2019

Na začátku roku 2019 se Česká asociace ocelových konstrukcí rozrostla o 2 nové řádné členy, kterými se staly společnosti ArcelorMittal Europe CZ s. r. o. a PPG Deco Czech a. s. Asociaci tak momentálně tvoří celkem 52 subjektů, z nichž je 43 řádnými a 9 přidruženými členy. Kompletní seznam členů ČAOK je možné najít na internetových stránkách www.caok.cz

ARCELORMITTAL EUROPE CZ s. r. o.

Společnost vznikla v říjnu roku 2018 přejmenováním původního názvu ArcelorMittal Commercial Long CZ s. r. o. Firma působí na trhu jako obchodní zástupce všech evropských hutí koncernu ArcelorMittal (nyní však již bez ostravské huti), odkud prodává své výrobky na český a slovenský trh. V současné době se naše společnost skládá ze dvou oddělení. Jedním je prodej dlouhých výrobků (nosníky, profilová ocel tzv. merchant bars, betonářská ocel, válcovaný drát, kolejnice atd.), a tím druhým pak prodej plochých výrobků (plechy válcované za tepla i studena, mořené, svitky, pásky atd.). Kromě samotného prodeje válcovaných nosníků nabízíme také poradenství v oblasti ocelových konstrukcí (mostní konstrukce, parkovací domy apod.). V našem lucemburském workshopu jsme pak schopni na zakázku zpracovat materiál dle potřeby zákazníků (vrtání, ohýbaní, svařování, tryskání, laserové řezání atd.).

PPG DECO CZECH a. s.

PPG již nějakou dobu dováží do České republiky průmyslové nátěry značky SIGMA. Tyto nátěry poskytují dlouhodobou a efektivní ochranu prověřenou desítkami let zkušeností. Portfolio SIGMA zahrnuje nátěry určené k antikorozní ochraně ocelových podkladů, nátěry betonových podlah, teplotně odolné nátěry, nátěry odolávající vysoce korozivním prostředím, systémy protipožární ochrany ocelových konstrukcí a další. Díky osmi kolorovacím centrům vybudovaným v různých částech republiky je možné vybrané produkty tónovat do požadovaných RAL odstínů. Mezi realizované projekty PPG se řadí například protipožární nátěr Wembley stadionu v Londýně či Résidence Palace v Bruselu, nespočet ochranných nátěrů nákladních lodí, kontejnerů, ocelových konstrukcí budov a staveb či větrných elektráren.

Související články

Aktuálně

Praha schválila investiční přípravu dalšího nájemního bytového domu, na Nových Dvorech. Městský bytový fond by se tak rozšířil o zhruba 45 nových bytových jednotek. Bytový dům vyroste na městských pozemcích v Durychově ulici na Nových Dvorech v Praze 4, kde poblíž vznikne v příštích letech nová stanice metra D. Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro development celého území, jehož součástí budou různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby nebo prostory pro volnočasové aktivity.„Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté, a dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kalendář akcí