Nový člen asociace ČAOK – VÍTKOVICE STEEL

Česká asociace ocelových konstrukcí přivítala do svých řad nového řádného člena, kterým se stala společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. Seznam všech členských společností asociace je k dispozici na webové stránce www.caok.cz, kde je možné nalézt i další informace z ocelářské branže.

VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Společnost je přední evropský výrobce válcovaných výrobků z oceli a největší výrobce ocelových plechů v České republice. Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy a tvarové výpalky, které jsou vyráběny ve válcovně plechů, a štětovnice, které jsou vyráběny ve válcovně těžkých profilů. Firma je jediným výrobcem tzv. štětovnic v České republice a jedním ze dvou výrobců v Evropské unii. Při produkci tlustých plechů těží ze silného tržního podílu na klíčovém domácím trhu. Kontrola kvality výrobků probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějšími zkušebními zařízeními. VÍTKOVICE STEEL nabízí možnost zpracování za tepla válcovaných tlustých plechů na výchozí polotovary (tvarové výpalky) k dalšímu mechanickému opracování. Tyto je možno dále použít pro výrobu strojních dílů. Výpalky jsou zhotovovány na pálicích strojích, vybavených plazmovým hořákem a hořáky kyslík / zemní plyn. Vlastní pracovní proces je řízen počítačem. Povrch výpalků je zokujený, z řezaných hran jsou odstraněny otřepy po pálení. Po dohodě lze zajistit tryskání povrchu. Tvary výpalků firma zhotovuje dle předložené technické dokumentace. Úprava svarových hran (úkosů) do tvaru K, V, X, Y je možná po dohodě.

Související články