Setkání členů ČAOK na Metrostavu

Organizace letošního setkání členů ČAOK byla v režii Metrostavu, konkrétně Divize 3. Více než dvacítka zástupců členů asociace si nejprve vyslechla informace o historii i současnosti výroby ocelových konstrukcí jmenované divize, a také zhlédla prezentaci nejvýznamnějších referencí z pozemních staveb i mostů.

Následoval přesun do prostor v Horních Počernicích, kde byla zprostředkována prohlídka výroby ocelových konstrukcí. Poté byla zorganizována projížďka historickou tramvají T3 Coupé se začátkem ve vozovně Střešovice. Součástí interiéru polootevřeného vozu tramvaje byl mimo jiné i bar vycházející z tramvaje typu T1, kde podobný pultík dříve sloužil pro prodej jízdenek. Během cesty po Praze tramvaj, vzhledem k osazenstvu zaměřenému na ocelové konstrukce, logicky zamířila na Trojský most. Finální zastávka pak byla na Karlínském náměstí, kde bylo připraveno pohoštění v restauraci Lokál Hamburk.

Rád bych poděkoval organizátorům z řad Divize 3 Metrostavu, jmenovitě Jiřímu Víchovi, Jakubu Cejnarovi a Petře Vorlové, za organizaci celé této akce. Zvláště jízdu historickou tramvají si ve slunečném a horkém počasí všichni zúčastnění velmi pochvalovali.

Reklama

Vážené čtenářky a čtenáři,

víte, že od roku 2002 bylo na web KONSTRUKCE vloženo 5 132 článků? Všechny lze dohledat na „staré verzi“ - old.konstrukce.cz. Pokud jste si na své firemní stránky některý z našich článků někdy vložili, upravte si v administraci odkaz - vložte slovo „old“, čili old.konstrukce.cz/ … (link článku). Odkaz bude plně funkční.