Setkání členů ČAOK na Metrostavu

Organizace letošního setkání členů ČAOK byla v režii Metrostavu, konkrétně Divize 3. Více než dvacítka zástupců členů asociace si nejprve vyslechla informace o historii i současnosti výroby ocelových konstrukcí jmenované divize, a také zhlédla prezentaci nejvýznamnějších referencí z pozemních staveb i mostů.

Následoval přesun do prostor v Horních Počernicích, kde byla zprostředkována prohlídka výroby ocelových konstrukcí. Poté byla zorganizována projížďka historickou tramvají T3 Coupé se začátkem ve vozovně Střešovice. Součástí interiéru polootevřeného vozu tramvaje byl mimo jiné i bar vycházející z tramvaje typu T1, kde podobný pultík dříve sloužil pro prodej jízdenek. Během cesty po Praze tramvaj, vzhledem k osazenstvu zaměřenému na ocelové konstrukce, logicky zamířila na Trojský most. Finální zastávka pak byla na Karlínském náměstí, kde bylo připraveno pohoštění v restauraci Lokál Hamburk.

Rád bych poděkoval organizátorům z řad Divize 3 Metrostavu, jmenovitě Jiřímu Víchovi, Jakubu Cejnarovi a Petře Vorlové, za organizaci celé této akce. Zvláště jízdu historickou tramvají si ve slunečném a horkém počasí všichni zúčastnění velmi pochvalovali.