Main - Město a světlo

Blíží se konference BIM ve stavebnictví 2019

publikováno:
autor:
BIM ve stavebnictví 2019 BIM ve stavebnictví 2019

Digitalizace a spolupráce ve stavebnictví prostřednictvím metody BIM je bezesporu hlavním tématem 5. ročníku celostátní odborné konference BIM ve stavebnictví 2019. Plánovaná akce se uskuteční ve dnech 28. a 29. května v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí.

První den proběhne ve třech blocích, kde se postupně představí celá řada odborníků, zástupců soukromé i veřejné sféry. S přednáškou vystoupí nejen zástupci ministerstev či profesních komor, ale také zástupci municipalit, vysokých škol a odborných spolků. První konferenční den uzavře blok věnovaný různým úhlům pohledu na metodu BIM i dílčí problematice ve vztahu na složitý proces digitalizace stavebnictví. Druhý den akce bude vyhrazen příkladům z praxe a ukázkám staveb přihlášených do soutěže Stavba roku, které mohou inspirovat další účastníky stavebního procesu při zavádění BIM do praxe.

Nedílnou součástí doprovodného programu konference bude opět výstava Technologie pro BIM – Miniexpo 2019. Odkaz na registraci BIM ve stavebnictví 2019 naleznete na: www.bimkonference.cz

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí