Blíží se konference BIM ve stavebnictví 2019

publikováno:
autor:
BIM ve stavebnictví 2019 BIM ve stavebnictví 2019

Digitalizace a spolupráce ve stavebnictví prostřednictvím metody BIM je bezesporu hlavním tématem 5. ročníku celostátní odborné konference BIM ve stavebnictví 2019. Plánovaná akce se uskuteční ve dnech 28. a 29. května v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí.

První den proběhne ve třech blocích, kde se postupně představí celá řada odborníků, zástupců soukromé i veřejné sféry. S přednáškou vystoupí nejen zástupci ministerstev či profesních komor, ale také zástupci municipalit, vysokých škol a odborných spolků. První konferenční den uzavře blok věnovaný různým úhlům pohledu na metodu BIM i dílčí problematice ve vztahu na složitý proces digitalizace stavebnictví. Druhý den akce bude vyhrazen příkladům z praxe a ukázkám staveb přihlášených do soutěže Stavba roku, které mohou inspirovat další účastníky stavebního procesu při zavádění BIM do praxe.

Nedílnou součástí doprovodného programu konference bude opět výstava Technologie pro BIM – Miniexpo 2019. Odkaz na registraci BIM ve stavebnictví 2019 naleznete na: www.bimkonference.cz