Konference Ocelové konstrukce 2021 – Oceláři! Jdeme na to hybridně!

publikováno:
autor:
Snímek z konference Ocelové konstrukce 2019 Snímek z konference Ocelové konstrukce 2019

Na programu konference Ocelové konstrukce, kterou pořádá společnost SEKURKON, s.r.o. ve spolupráci s vydavatelstvím KONSTRUKCE Media, s.r.o. 23. června 2021 v Hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), budou novinky v oblasti legislativy, navrhování ocelových konstrukcí metodou BIM, nosným tématem bude i problematika šroubových spojů ocelových konstrukcí či automatizace výroby ocelových konstrukcí, na programu budou i ukázky defektů a vad ocelových konstrukcí a úspěšných realizací ocelových konstrukcí v minulých dvou letech. Konference se vzhledem k aktuálnímu stavu, souvisejícímu s pandemii koronaviru, bude konat „hybridní“ formou, čili osobně a virtuálně. Pro omezený počet účastníků prezenční formou v hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), pro další zájemce formou on-line. Více o formách účasti a možností prezentace najdete ZDE.  

Tematické bloky:

  1. Legislativa v oboru ocelových konstrukcí (nová norma pro jeřáby a jeřábové dráhy, šroubové spoje ocelových konstrukcí, nekvalita vstupního materiálu a důsledky pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí)
  2. Projektování (odpovědnost projektanta při návrhu svařované ocelové konstrukce, určené pro žárové zinkování)
  3. Metoda BIM při navrhování a realizaci ocelových konstrukcí, modulární výstavba, automatizace přípravy a výroby ocelových konstrukcí v praxi
  4. Ukázky realizací ocelových konstrukcí - nejlepší stavby let 2019 a 2020

Diskuzní téma, diskuzní fórum: Havárie dodatečně předpínaných betonových nosníků a možnosti pro ocelové konstrukce

Mediálními partnery konference Ocelové konstrukce jsou časopisy Konstrukce, Silnice železnice a All for Power. Odborným garantem akce je Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), záštitu poskytl děkan Fakulty strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava (prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.). Konference je pořádána ve spolupráci se dalšími stavebními fakultami v ČR a Slovensku (ČVUT v Praze, STU v Bratislavě a VUT v Brně). Vložné pro online účastníky činí 1 900 Kč + DPH a 2 900 Kč + DPH u prezenční formy. Pozvánku s Partnerskou tabulkou a registračním formulářem v PDF naleznete ZDE.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Elektronický sborník bude mít své ISBN. Součástí akce bude i originální soutěž o hodnotné ceny.    

Pro více informací o programu či možnosti účasti a dalších detailech kontaktujte:

Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084, garant programu a šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE

Ing. Helena Šubrtová, koordinátorka akce, +420 773 544 449, subrtova@sekurkon.cz

Související články