Main - Město a světlo

Konference Ocelové konstrukce 2021 – Oceláři! Jdeme na to hybridně!

publikováno:
autor:
Snímek z konference Ocelové konstrukce 2019 Snímek z konference Ocelové konstrukce 2019

Na programu konference Ocelové konstrukce, kterou pořádá společnost SEKURKON, s.r.o. ve spolupráci s vydavatelstvím KONSTRUKCE Media, s.r.o. 23. června 2021 v Hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), budou novinky v oblasti legislativy, navrhování ocelových konstrukcí metodou BIM, nosným tématem bude i problematika šroubových spojů ocelových konstrukcí či automatizace výroby ocelových konstrukcí, na programu budou i ukázky defektů a vad ocelových konstrukcí a úspěšných realizací ocelových konstrukcí v minulých dvou letech. Konference se vzhledem k aktuálnímu stavu, souvisejícímu s pandemii koronaviru, bude konat „hybridní“ formou, čili osobně a virtuálně. Pro omezený počet účastníků prezenční formou v hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), pro další zájemce formou on-line. Více o formách účasti a možností prezentace najdete ZDE.  

Tematické bloky:

  1. Legislativa v oboru ocelových konstrukcí (nová norma pro jeřáby a jeřábové dráhy, šroubové spoje ocelových konstrukcí, nekvalita vstupního materiálu a důsledky pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí)
  2. Projektování (odpovědnost projektanta při návrhu svařované ocelové konstrukce, určené pro žárové zinkování)
  3. Metoda BIM při navrhování a realizaci ocelových konstrukcí, modulární výstavba, automatizace přípravy a výroby ocelových konstrukcí v praxi
  4. Ukázky realizací ocelových konstrukcí - nejlepší stavby let 2019 a 2020

Diskuzní téma, diskuzní fórum: Havárie dodatečně předpínaných betonových nosníků a možnosti pro ocelové konstrukce

Mediálními partnery konference Ocelové konstrukce jsou časopisy Konstrukce, Silnice železnice a All for Power. Odborným garantem akce je Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), záštitu poskytl děkan Fakulty strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava (prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.). Konference je pořádána ve spolupráci se dalšími stavebními fakultami v ČR a Slovensku (ČVUT v Praze, STU v Bratislavě a VUT v Brně). Vložné pro online účastníky činí 1 900 Kč + DPH a 2 900 Kč + DPH u prezenční formy. Pozvánku s Partnerskou tabulkou a registračním formulářem v PDF naleznete ZDE.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Elektronický sborník bude mít své ISBN. Součástí akce bude i originální soutěž o hodnotné ceny.    

Pro více informací o programu či možnosti účasti a dalších detailech kontaktujte:

Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084, garant programu a šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE

Ing. Helena Šubrtová, koordinátorka akce, +420 773 544 449, subrtova@sekurkon.cz

Související články

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí