Cena vydavatelství KONSTRUKCE Media na soutěži Stavba roku 2020 pro most Svinary

publikováno:
autor:
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice (zdroj: Stavba roku) Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice (zdroj: Stavba roku)

Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 28. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Cenu vydavatelství KONSTRUKCE Media získal most Svinary.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí. Nominace byly představeny již 10. září 2020 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny, v návaznosti na aktuální situaci, jsou vyhlášeny a představeny v původním avizovaném termínu, netradiční formou, prostřednictvím unikátních filmových dokumentů, virtuálně a ve spolupráci s médii.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Tradičně mezi udělenými zvláštními cenami je i Cena předsedy Senátu, Cena ministerstva průmyslu a obchodu, Cena ministerstva pro místní rozvoj a Cena ministerstva kultury.

„Ve 28. ročníku soutěžní přehlídky bylo možné se opět seznámit nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje také s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím“, sděluje architekt Jan Fibiger, předseda rady programu a předseda správní rady Nadace ABF.

Odborná porota Stavby roku 2020 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 84 přihlášených staveb a za necelých 12 dnů najela téměř celých 2 700 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů v letošním roce poprvé v historii soutěže získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Pavel Křeček, který byl řadu let předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Stavba roku 2020 také v letošním roce přišla s dlouhou řadou každoročních putovních výstav a dalších doprovodných akcí. Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí. Celý prosinec 2020 a následně i v roce 2021 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, která bude sdílena tentokrát i virtuálně. Stavba roku 2020 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

Stavba roku 2020 přináší opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na 272 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami.

PŘEHLED UDĚLENÝCH CEN 28. ROČNÍKU STAVBA ROKU 2020:

Stavba roku 2020:

O2 universum - dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha 9

 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: Bestsport, a.s.
 • Autoři: Martin Vokatý, Vladimír Vokatý
 • Projekt: ATIP, a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.; SYNER, s.r.o.

Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: LASVIT s.r.o.
 • Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.
 • Spoluautoři: David Balajka, Anna Schneiderová
 • Projekt: m3m, s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Společenské centrum Sedlčany

 • Přihlašovatel: HSF System a.s.
 • Investor: Maranatha z.s.
 • Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
 • Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
 • Dodavatel: HSF System a.s.

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice

 • Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace
 • Investor: Správa železnic, státní organizace
 • Autoři: Ondřej Lojík
 • Projekt: TOP CON SERVIS, s.r.o.
 • Dodavatel: Společnost SMP-MCE-Pňovany-Bezdružice / SMP CZ, a.s.; MCE Slaný, s.r.o.

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

 • Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
 • Investor: MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU
 • Autoři: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek
 • Projekt: Hlaváček - architekti s.r.o.
 • Dodavatel: ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, A.S.

VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

 • Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
 • Investor: Středočeské vodárny, a.s.
 • Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
 • Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
 • Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Rezidence Park Masarykova, Liberec

 • Přihlašovatel: Develop Industry a.s.
 • Investor: Develop Industry a.s.
 • Autoři: Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana Jachanová
 • Projekt: Siadesign Liberec s.r.o.
 • Dodavatel: Syner, s.r.o.

Přístavba rodinného domu na Kojetíně

 • Přihlašovatel: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
 • Investor: Radek Leskovjan
 • Autor: Kamil Mrva
 • Spoluautor: Radek Leskovjan
 • Spolupráce: Václav Kocián, Tomáš Šenovský
 • Projekt: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Zvláštní ceny 2020:

Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky

Městská knihovna Písek - Centrum celoživotního vzdělávání

 • Přihlašovatel: Město Písek
 • Investor: Město Písek
 • Autoři: studio ABS spol. s.r.o.
 • Projekt: studio ABS spol. s.r.o.
 • Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

SPŠ TOS Varnsdorf - konverze

 • Přihlašovatel: TOS VARNSDORF, a.s.;
 • Investor: TOS VARNSDORF, a.s.
 • Autoři: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna Bednářová
 • Projekt: DOMYJINAK, s.r.o.
 • Dodavatel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Cena Ministerstva kultury ČR

Rekonstrukce Státní opery, Praha

 • Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
 • Investor: Národní divadlo
 • Projekt: Masák & Partner s.r.o.
 • Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Základní škola Amos, Psáry

 • Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
 • Investor: Obec Psáry
 • Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
 • Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
 • Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
 • Dodavatel: PKS stavby a.s.

Cena primátora Hlavního města Prahy

Revitalizace pražských náplavek

 • Přihlašovatel: SIPRAL a.s.
 • Investor: Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s.)
 • Autor: Petr Janda
 • Spoluautoři: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová
 • Projekt: Ing. arch. MgA. Petr Janda
 • Dodavatel: SIPRAL a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Port Karolína - 2. Etapa, Praha 8

 • Přihlašovatel: Skanska Reality a.s.
 • Investor: Skanska Reality a.s.
 • Autoři: Baumschlager Eberle ZivilTechniker, 4A architekti
 • Spoluautor: Martin Votřel
 • Projekt; di5 architekti inženýři s.r.o.(DSP); EBM Expert, s.r.o.(DPS)
 • Dodavatel: Skanska a.s.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Hala denního ošetření a očištění, Brno

 • Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o.
 • Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • Autoři: David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý
 • Projekt: dkarchitekti, s.r.o.
 • Dodavatel: Společnost Pisárky, hala vozovny / FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; Dopravní stavby Brno, s.r.o.; IMOS BRNO, a.s.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice

PROVOZNÍ AREÁL TECHPLAST, Česká Třebová

 • Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
 • Investor: Josef Škrkoň - Techplast, a.s.
 • Autoři: Karel Šrámek
 • Projekt: APOLO CZ s.r.o.
 • Dodavatel: IMOS Brno, a.s.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

I/11 Opava, severní obchvat, východní část

 • Přihlašovatel: M - SILNICE a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Opava
 • Projekt: Sdružení NOSA / NOVÁK & PARTNER, s.r.o., SATRA, spol.s r.o.
 • Dodavatel: Společnost MS + K + IDS OPAVA / M - SILNICE a.s., KARETA s.r.o.,
 • IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ

 • Přihlašovatel: Statutární město Hradec Králové
 • Investor: Statutární město Hradec Králové
 • Autoři: Jaromír Chmelík, David Baďura
 • Projekt: architekti chmelík & partneři, s.r.o.
 • Dodavatel: MATEX HK, s.r.o.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví

Vinařství Lahofer

 • Přihlašovatel: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
 • Investor: Vinařství LAHOFER, a.s.
 • Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof
 • Spoluautoři: Lenka Vořechovská, Adam Jung, Martin Holý, Vojtěch Kouřil, Ondřej Mundl,
 • Matěj Štrba, Zuzana Záthurecká, Zuzana Pelikánová, Victor Cojocaru
 • Projekt: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
 • Babka & Šuchma s.r.o.
 • Dodavatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou

 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
 • Autoři: Tereza Jirásková
 • Projekt: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.

Cena mediálního partnera Konstrukce Media

Most ev. č. 3082-1 Svinary

 • Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
 • Investor: Královéhradecký kraj (zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)
 • Projekt: Valbek, spol. s r.o.
 • Dodavatel: Most Svinary/Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., vedoucí společník; FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Cena mediálního partnera časopisu ASB

Kostel bl. Restituty, Brno - Lesná

 • Přihlašovatel: Atelier Štěpán
 • Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná | Roman Catholic parish
 • Autor: Marek Jan Štěpán
 • Spoluautoři: Vanda Štěpánová, František Brychta, Jan Vodička, Martin Kopecký
 • Kresba na fasádě: Petr Kvíčala
 • Projekt: Atelier Štěpán
 • Dodavatel: JB stavební

Cena CraftEdu bytovému domu v pasivním standardu

Rezidence Červený dvůr, Praha

 • Přihlašovatel: MS architekti s.r.o.
 • Investor: JRD Development s.r.o.
 • Autor: Pavel Hřebecký, Veronika Opletalová, Michal Šourek, Alexandr Verner
 • Projekt: MS architekti s.r.o.
 • Dodavatel: Casta a. s.

Zvláštní cena poroty

Revitalizace pražských náplavek

 • Přihlašovatel: SIPRAL a.s.
 • Investor: Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s.)
 • Autor: Petr Janda
 • Spoluautoři: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová
 • Projekt: Ing. arch. MgA. Petr Janda
 • Dodavatel: SIPRAL a.s.

Titul Zahraniční stavba roku 2020 a zároveň Cena hlavního mediálního partnera časopisu DEVELOPMENT NEWS

Early Learning Village, Singapore

 • Přihlašovatel: Bogle Architects, s.r.o.
 • Autor: Bogle Architects, s.r.o.
 • Dodavatel: Lendlease Singapore Pte Ltd
 • Investor: Cognita Asia Holdings PTE LTD

Hlasování veřejnosti 2020

 • 180 313 hlasů celkem
 • 2 794 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2020
 • 177 519 hlasů soutěž Stavba roku 2020

Cena veřejnosti Stavba roku 2020 – 47 034 hlasů

Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: LASVIT s.r.o.
 • Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.
 • Spoluautoři: David Balajka, Anna Schneiderová
 • Projekt: m3m, s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2020 – 1 632 hlasů

Ražba ve stanici Espoonlahti, Helsinky

 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Projektant: Kalliosuunnittelu Oy a Rockplan Ltd
 • Dodavatel: Joint Venture Metrostav a. s. a Destia Oy
 • Investor: Länsimetro Oy

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2020 www.stavbaroku.cz.

Letošní ročník nově přinesl opět unikátní filmový dokument, který je zajímanou a poutavou formou, trochu jiné podoby katalogu, a představením všech přihlášených staveb. Filmové dokumenty Stavby roku 2020 budou postupně k vidění na YouTube kanálu Stavba roku a na facebooku: https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/.

Tato nejvýznamnější událost roku ve stavebnictví a architektuře tradičně získala řadu záštit významných institucí, např. mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí a významných partnerů, včetně mediálních a včetně záštit všech krajů ČR.