Základní škola Amos Psáry je Stavbou roku Středočeského kraje 2020

publikováno:
autor:
Základní škola Amos, Psáry Základní škola Amos, Psáry

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020, spolu se sedmi nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a čtrnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září 2020 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, a pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili tradičně zástupci jednotlivých vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020 získal Ing. Jan Vítek, DrSc., vynikající odborník v oblasti betonových mostů a předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, který se podílel na řadě významných dopravních staveb i na území Středočeského kraje, a zároveň v letošním roce oslaví významné životní jubileum 95 let.

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a zároveň Cena za rekonstrukci památkového objektu byla udělena stavbě Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 získala stavba Základní škola AMOS, Psáry. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 38 724 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 14 642 hlasů odnesla stavba Společenské centrum Sedlčany.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, která byla zároveň předsedkyní odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy a doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc., Obec architektů. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 27 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Stavba roku Středočeského kraje 2020 i v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

PŘEHLED UDĚLENÝCH CEN 7. ROČNÍKU STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020:

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury/stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020

získává Ing. Jan Vítek, DrSc. (vynikající odborník v oblasti betonových mostů a předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, podílel se na řadě významných dopravních staveb na území Středočeského kraje, v letošním roce oslaví významné životní jubileum 95 let)

Titul a nominace Stavba roku Středočeského kraje 2020

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

 • Základní škola Amos, Psáry
 • Investor: Obec Psáry
 • Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
 • Spoluautoři: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
 • Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
 • Dodavatel: PKS stavby a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

 • Technologické centrum SAF Kamenice
 • Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
 • Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
 • Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
 • Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
 • Dodavatel: PP 53, a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

 • VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno
 • Investor: Středočeské vodárny, a.s.
 • Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
 • Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
 • Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

 • Společenské centrum Sedlčany
 • Investor: Maranatha z.s.
 • Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
 • Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,
 • Dodavatel: HSF Systém a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Zvláštní ceny Stavba roku Středočeského kraje 2020:

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji
Cena za rekonstrukci památkového objektu

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Technologické centrum SAF Kamenice
 • Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
 • Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
 • Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
 • Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
 • Dodavatel: PP 53, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace

Cena za realizaci veřejného prostoru   

 • Společenské centrum Sedlčany
 • Investor: Maranatha z.s.
 • Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
 • Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,
 • Dodavatel: HSF Systém a.s.

Cena za architektonické řešení

Cena za technickou infrastrukturu
Zvláštní cena ČKAIT Praha a střední Čechy

 • SV MH – VDJ Boseň
 • Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
 • Projekt: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
 • Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Cena soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce

 • Pivovar Řevnice
 • Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Vaňková
 • Autoři: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá
 • Projekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
 • Dodavatel: Subterra a.s.

Cena pro stavbu určenou k veřejnému účelu

 • Montessori školka, Klecany
 • Investor: ASTRA Mateřská škola
 • Autoři: Jakub Filip Novák, Daniela Baráčková
 • Spoluautor: Barbora Jelínek, Martin Hlusička
 • Projekt: No Architects s.r.o.

Cena za stavebně-konstrukční řešení

Cena za investiční záměr

Cena za architektonické řešení individuálního bydlení

 • Rám v krajině
 • Investor: soukromý investor
 • Autoři: Martin Náhlovský, Michal Janáč, Jan Jadrníček
 • Spoluautor: Lukáš Richter
 • Projekt: Master Design s.r.o.
 • Dodavatel: Spektra Beroun s.r.o.

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2020

38 724 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Cena veřejnosti – 14 642 hlasů

 • Společenské centrum Sedlčany
 • Investor: Maranatha z.s.
 • Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
 • Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
 • Dodavatel: HSF Systém a.s.

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2020 www.stavbaroku.cz.