Konference Ocelové konstrukce podruhé v Mušově‑Pasohlávkách

Po loňské změně místa konání konference Ocelové konstrukce z Karlovy Studánky do hotelu Termal v Mušově-Pasohlávkách se na stejném místě akce uskutečnila i letos. Tentokrát ale všechny účastníky na rozdíl od loňska přivítalo deštivé počasí, které bylo pro květen tohoto roku dosti typické.

Konference byla tradičně pořádána společností Sekurkon ve spolupráci s VŠB‑TU Ostrava, VUT v Brně a pod záštitou prof. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D. – děkana Strojní fakulty VŠB‑TU Ostrava. Akce se zúčastnilo více než 100 odborníků z oblasti ocelových konstrukcí i navazujících oborů a byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (2 body) a České komory architektů (3 body).

Přednášková část probíhala v úterý 28. 5. 2019. Program byl rozdělen do čtyř sekcí, z nichž každá měla svého odborného garanta:

  1. Materiálové inženýrství, výroba, kvalita a údržba oceli, povrchová ochrana – Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB‑TU Ostrava
  2. Technologické ocelové konstrukce – Ing. Lubomír Gogela, Vítkovice a. s.
  3. Realizace staveb a legislativa – prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT Brno
  4. Projektování a návrh konstrukcí – Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D., VŠB‑TU Ostrava

Velký ohlas vzbudila zejména přednáška Mariana Bartoše ze SPIE Elektrovod o progresivní výstavbě energetických konstrukcí pomocí vrtulníků, dále Petra Žákovce ze SŽDC o rekonstrukci mostu přes Hracholuskou přehradu na trati Pňovany – Bezdružice nebo přednáška dvojice Radek Pošta a Jan Vopička z Allcons Industry o ocelové konstrukci solární elektrárny Haixi v Číně. Kromě přednášek z firemní praxe a státní správy (SŽDC, ŘSD) zazněly také příspěvky z oborových spolků, například České asociace ocelových konstrukcí, Ocelářské Unie nebo Asociace českých a slovenských zinkoven.

Odborná část konference byla zakončena losováním dárkového poukazu na víkendový pobyt v hotelu Termal Mušov‑Pasohlávky, který zahrnoval také wellness. Celodenní program byl završen společenským večer s cimbálovou muzikou, kterou sponzorovala společnost XOM Materials. Následující den se uskutečnila exkurze na most „Oskar“ na trati Hohenau – Přerov, který byl v loňském roce celkovým vítězem soutěže The European Steel Bridge Awards 2018, pořádané European Convention for Constructional Steelwork.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem partnerům konference, bez kterých by se jak tato, tak ani jiné akce podobného typu nedaly organizovat. Hlavními partnery konference Ocelové konstrukce v roce 2019 byly Česká asociace ocelových konstrukcí, Eurovia, Eurazio Center, Hempel, Idea StatiCa, Metrostav, Wiegel CZ žárové zinkování a XOM Materials.