Ministryně Klára Dostálová se dohodla na spolupráci s Prahou

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jednala tento týden s představiteli hlavního města Prahy o rekodifikaci stavebního práva. Nový stavební zákon schválila před koncem srpna vláda a nyní míří do Poslanecké sněmovny ČR.

"Řešení problémů velkých měst je pro mne zásadní. Vytvářejí velké procento HDP a musí mít podmínky pro stavební rozvoj. Vždy jsme zastávali názor a i nadále chceme, aby nová legislativa jejich specifické potřeby zohledňovala," ujistila Klára Dostálová náměstka pražského primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petra Hlaváčka a ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřeje Boháče.

"My si s velkými městy rozumíme v tom, že povolování staveb před stavebním úřadem je spíše technicistní proces, který by měl mít na bedrech stát, ale komunální politici samozřejmě musí mít nástroje, jak území ovlivňovat a tím je územní plánování," dodala ministryně. Nový stavební zákon počítá s tím, že územní plánování zůstane v přenesené působností obcí jako je tomu dnes, do budoucna by ale mohlo být v samostatné působnosti samospráv, což by ještě posílilo jejich pravomoci. Tento přechod působnosti si vyžádá rozsáhlé změny řady předpisů, musí být široce prodiskutovaný, ministerstvo proto založí se zástupci měst, krajů, obcí a dalších ministerstev pracovní skupinu, která bude tuto změnu připravovat.

Zástupci velkých měst budou také nyní přizváni k tomu, aby spolu s ministerstvem vypracovali vyhlášky řešící územní a technické požadavky na stavby. Stávající požadavky roztříštěné v mnoha právních předpisech různé právní síly budou nahrazeny novým předpisem, který bude jednotný pro celou republiku a obsáhne kromě územních a technických požadavků na stavby také požadavky na bezbariérové užívání staveb. Praha ale o své vlastní předpisy, které představovaly v rámci republiky odlišné řešení, nepřijde. Pražské stavební předpisy budou pro nový předpis velmi významnou inspirací. "Předpokládáme, že to nejlepší z nich převezmeme pro celou republiku," uvedla ministryně.

"Jsme rádi, že máme s paní ministryní stejný cíl - aby se mohla města rozvíjet a dohoda o tom, jakým způsobem to budou dělat, se tvořila už během územního plánování jako je to obvyklé v západním zemích. Teď jde o tom, abychom našli nástroje, jak k tomuto cíli dospět. Dohodli jsme se, že s ministerstvem budeme spolupracovat na komplexním pozměňovacím návrhu k novému stavebnímu zákonu, který se bude projednávat ve sněmovně, a na tom, aby se Pražské stavební předpisy propsaly do celorepublikových vyhlášek," uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.