Main - Město a světlo

Pozvánka na BIM World 2019 do Mnichova

Digitální transformace stavebnictví, správy nemovitostí, urbanizace a územního plánování - to jsou hlavní témata, kterým se chce věnovat letošní celkově již čtvrtý ročník setkání odborníků ze stavebnictví i souvisejících oborů v německém Mnichově. Veletrh a konference BIM World MUNICH 2019 se koná ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 v ICM München (Výstaviště a kongresové centrum Mnichov).

Inovativní řešení v oblasti BIM (Building Information Modeling/informační model stavby), informačních technologií pro stavebnictví i nových technologií internetu věcí (= IoT) zásadně proměňují celou oblast stavebnictví a managementu nemovitostí, jakož i podobu našich měst. Veletrh „BIM World“ patří v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším akcím orientovaných na uživatele v oblasti informačních modelů staveb BIM, nových technologií pro stavebnictví, managementu nemovitostí a územní plánování. Koncem listopadu se bude více jak 180 vystavovatelů a na 200 přednášejících prezentovat návštěvníkům veletrhu, kterých se očekává více než 5 000, šance a možnosti metody BIM coby standardu a hnacího motoru dalšího rozvoje technologií ve stavebnictví.

Building Information Modeling, tedy informační model staveb, reprezentuje digitalizaci a optimalizaci procesů celého hodnotového řetězce. Informační modely staveb a digitální modely se staly významným impulsem dalších inovací a vyšších výkonů v oblasti stavebnictví, územního plánování a regionálního rozvoje. Veletrh „BIM World MUNICH“ sjednocuje celý ekosystém BIM a je tím pravým místem setkávání všech angažovaných aktérů z této branže. czBIM je již několik let hrdým partnerem Veletrhu, a i v letošním roce dává členům možnost zvýhodněného vstupného a prezentace. Letošní rok přináší velkou změnu. Na základě našeho podnětu organizátoři připravili zvýhodněné vstupné pro studenty středních a vysokých škol. Více o veletrhu naleznete na webu: https://www.bim-world.de/

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí