Pro inovaci sektoru stavebnictví je nutné zvýšit lidskou kapacitu, shodl se SPS s ministrem průmyslu a obchodu. Pomoci má investiční plán

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví se minulý týden v rámci pracovního oběda v Paláci Žofín sešli s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, aby s ním probrali, jak odstranit překážky, kterým jejich obor v současné době čelí.

„Stát se musí primárně poučit z předešlé krize a musí zavést proticyklická opatření, aby měl v případě jejího opakování peníze na investice do stavebnictví. Je nutné plánovat na více let dopředu, aby byla zajištěna stabilita stavebního sektoru, a ne pouze z roku na rok. Velmi důležitá je též podpora pracovních míst,“ uvedl prezident SPS Jiří Nouza.

S tím souhlasí i ministr Havlíček. Stavebnictví, které trpí velkým nedostatkem lidí, není možné rozvíjet a inovovat. Proto vláda přichází s investičním plánem, který by měl problém s nedostačující lidskou kapacitou eliminovat.

„Chceme-li udržet průmyslovou a ekonomickou základnu, musíme do ní investovat. Potřebujeme byznys plán, je to na principu řízení státu jako firmy,“ uvedl ministr. Tato strategie zahrnuje i přizpůsobení vzdělávacího systému. Je nutné přilákat mladou generaci ke studiu technických oborů. Za velký úspěch proto Havlíček považuje zavedení předmětu technika do základních škol. Ten se na českých školách již testuje a od školního roku 2021/2022 bude povinný pro všechny.

Ministr investiční plán představuje jako soubor potřeb, ke kterým se budou podle určité logiky přiřazovat zdroje. Problém ale tkví v tom, že 75 % prostředků z Evropské unie musí jít na takzvaný zelený či chytrý stát. Obě zúčastněné strany se shodly, že toto číslo je pro Českou republiku příliš vysoké. K dispozici jsou však peníze ze státního rozpočtu, ministr proto chce zformulovat konkrétní cíl, který se musí prosadit hned a postupně se bude obnovovat. Je ale nezbytné, aby tento cíl byl provázaný se systémem vzdělávání. K tomu je potřeba souhlasu i ostatních ministerstev, například resortu školství. Havlíček je nakloněn zavedení mistrovské zkoušky, což by podle něj oboru stavebnictví významně pomohlo. O této zkoušce má jednat právě s MŠMT.