Investoři budou v Praze stavět podle jednotných pravidel. Hlavní město dokončuje jejich podobu

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Developeři v Praze budou finančně přispívat na občanskou vybavenost podle pravidel, která připravuje Magistrát hl. m. Prahy společně se Svazem městských částí hl. m. Prahy. Dokument otevře cestu pro transparentní a předvídatelný přístup samospráv k investorům. Zároveň umožní kvalitní výstavbu včetně občanské infrastruktury a dopravní obslužnosti s ohledem na potřeby budoucích i stávajících obyvatel města. Aktuální stav přípravy pravidel spolupráce města a developerů představí náměstek pražského primátora Petr Hlaváček spolu s hosty v online diskuzi, která se uskuteční v pondělí 26. dubna. 

Celopražská pravidla upraví samotný proces jednání s developery, na jehož základě budou město a městské části uzavírat s investory smlouvy týkající se realizace stavebních projektů. Pravidla budou vycházet z magistrátem připravované Metodiky kontribuce investorů do území, která určí výši finančního příspěvku jak dle stávajícího stavu územního plánu, tak zejména podle míry zhodnocení území při změnách územního plánu, která jsou potřebná k uskutečnění developerského záměru.

Pokud totiž město v územním plánu například změní nestavební pozemky na stavební, nebo zvýší míru využití pozemků, hodnota těchto pozemků pro developera výrazně vzroste. Zároveň se však území městské části více zatíží a je nezbytné v něm doplnit chybějící nebo rozšířit stávající občanskou vybavenost a další infrastrukturu.

Společné zavádění pravidel pro investory usnadní a do velké míry sjednotí jednání o developerských projektech na území celého města. “Na spolupráci při vytváření pravidel pro developery jsme se shodli v rámci snahy co nejvíce jednání s investory zprůhlednit a zjednodušit jak pro ně samotné, tak pro magistrát a městské části. Je pro nás přitom důležité, aby 100 procent příspěvků bylo investováno zpět do dotčeného území. V Praze se díky tomu bude stavět rychleji a přitom kvalitněji,” uvádí 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Dokončovaná pravidla mají zlepšit a usnadnit vzájemnou komunikaci i napříč městskými částmi. “Díky spolupráci svazu městských částí a magistrátu nastavujeme transparentnější prostředí pro investory, kteří budou dopředu znát své možnosti, ale i pro městské části, které tak získají jednoznačnou vyjednávací pozici s developery. Finanční zátěž související se zajištěním dostatečné infrastruktury, jako jsou například školy a parky, se navíc mezi městské části a investory rozdělí,” říká místopředsedkyně Svazu městských částí hlavního města Prahy a starostka Městské části Praha-Petrovice Olga Hromasová.

Pravidla pro spolupráci s investory v poslední době připravuje stále více českých měst. Na konci loňského roku je jako první statutární město přijala Jihlava, od konce března je má také Brno. “Naše zkušenosti s přípravou podobných pravidel v dalších městech, jako je Jihlava nebo Brno, ukazují, že pro investory je důležitá předvídatelnost a transparentnost podmínek, které samosprávy na výstavbu ve svém území uplatňují. Výsledkem pak může být zefektivnění výstavby,“ doplňuje Jiří Nezhyba z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která se na přípravě pravidel podílela.

„Každé nové území s sebou přináší vysoké náklady spojené s jeho zastavěním. Čím více nových obyvatel v území bude, tím vzrůstá potřeba na dostatečnou kapacitu škol a školek, kvalitní parky a dobré dopravní napojení. Proto nová pravidla pro spolupráci měst a investorů vřele vítám a věřím, že nám pomohou vytvářet kvalitnější město,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Podle Františka Korbela z advokátní kanceláře Havel&Partners je cílem metodiky win-win model pro město, developery i obyvatele, který zajišťuje spravedlivou dohodu v území, a tím i zvýšení jeho hodnoty a užitné kvality pro všechny strany. “Město nemá být aktivistickým odpůrcem využívání území, ale partnerem pro výstavbu, který srozumitelně definuje požadavky na všechny systémové investory,” podotýká Korbel.

Investoři přípravu jednotné metodiky přijímají pozitivně. „Vítáme veškeré iniciativy, které povedou k vyšší předvídatelnosti při plánování investičních záměrů a sjednocení pravidel napříč celým pražským developerským trhem. Současná roztříštěná situace s dopředu nejasnými a nevydefinovanými požadavky je pro soukromé investory, z nichž řada již běžně při realizaci svých projektů veřejnému sektoru přispívá, nepřehlednou a nepředvídatelnou džunglí. Věříme, že nová magistrátní metodika kontribucí pomůže tento stav alespoň částečně napravit,“ uvádí generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

„Míra účasti obce a developera na investicích do infrastruktury či veřejné vybavenosti v kontextu nové výstavby je dnes předmětem individuálních diskusí, které nemají legitimní mantinely. Na jedné straně jsou omezené veřejné rozpočty, na straně druhé legitimní právo stavět na pozemku, který je k tomu určen. Vítáme snahu současného vedení Prahy pravidla vzájemné spolupráce stanovit,“ říká o spolupráci Leoš Anderle, místopředseda představenstva a výkonný ředitel Sekyra Group.

Metodiku spolupráce developerů a města představí náměstek pražského primátora Petr Hlaváček společně s autorským týmem Metodiky Filipem Foglarem a Zdeňkem Völflem na online diskuzi z Centra architektury a městského plánování (CAMP), která se uskuteční v pondělí 26. dubna od 19:00 hodin. Zúčastní se jí dále místopředsedkyně svazu městských částí Olga Hromasová, advokát z Frank Bold Advokáti Jiří Nezhyba, advokát z Havel&Partners František Korbel, místopředseda představenstva a výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle a také generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.