Seminář Technický dozor stavebníka a jeho výkon ve veřejné správě

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar) Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar)

8. dubna 2021 se bude „online“ formou konat seminář nazvaný Technický dozor stavebníka (TDS) a jeho výkon ve veřejné správě. Událost je určená všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci TDS a problematiku smluvních vztahů spojených s jeho výkonem. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT (1 bod) a ČKA (2 body).

Cílem akce, kterou pořádá společnost Sekurkon, s.r.o., která je součástí mediální skupiny Com4In, je přehledně seznámit odbornou veřejnost s pozicí technického dozoru stavebníka pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu stavebního zákona a jeho novelizací s účinností od 1. ledna 2021, připravované nové právní úpravy stavebního zákona, smluvních vztahů i pracovněprávní odpovědnosti.

Přednášet bude JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Obsah semináře:

  1. Pozice technického dozoru stavebníka (TDS) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
  2. Odpovědnost TDS – profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby.
  3. Stavební zákon a jeho změny a vliv na výkon TDS - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO, nový stavební zákon a činnost TDS.
  4. TDS v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS , elektronizace postupů, povinnost elektronického deníku u vybraných staveb.
  5. Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
  6. Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
  7. Dotazy, diskuse.

Více informací a registrační formulář naleznete ZDE.