Main - Město a světlo

Připravuje se dvoudenní online školení Transportní kotvy

publikováno:
autor:

Česká betonářská společnost (ČBS) pořádá ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně a výrobcem kotevní techniky JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o., cyklus dvou online školení na téma Transportní kotvy. Jedním z důležitých cílů je, aby používání TP ČBS 06 v praxi eliminovalo rizika z nevhodného nebo špatně navrženého transportního systému. Přednášky se budou konat 12. a 26. května 2021 formou online. Více informací o seminářích a možnosti účasti najdete ZDE.

Odborné zaměření a cíl semináře

Na základě oficiálního dotazu odborníků ze stavební praxe na Evropskou komisi ohledně platnosti a výkladu strojní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ve vztahu k transportním kotevním systémům a transportu betonových dílců vznikla německá směrnice VDI/BV-BS 6205, která vyjasňuje všechny požadavky. Technická pravidla ČBS 06 Transportní kotvy, kterou vydala v loňském roce Česká betonářská společnost, jsou překladem uvedené německé směrnice a jejich uvádění na trh by mělo vést k větší bezpečnosti na stavbách.

První část je zaměřena na všeobecné informace a je určena pro výrobce, projektanty i uživatele. Druhá část je určena pouze pro výrobce transportních kotevních systémů, mezi které patří nejen specializované, ale hlavně všechny společnosti, které vytváří své interní transportní kotevní systémy.

Třetí část je určena pro projektanty a uživatele transportních kotevních systémů. V návaznosti na vydanou směrnici TP 06 připravila Česká betonářská společnost školení TRANSPORTNÍ KOTVY, které je určeno všem uvedeným skupinám odborníků i nejširší veřejnosti.

Lektorský tým dvoudenního školení budou tvořit Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA (Jordahl & Pfeifer Stavební technika, s.r.o.), doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (garant školení – VUT v Brně, FAST) a Ing. arch. Tereza Vlasáková (Jordahl & Pfeifer Stavební technika, s.r.o.). Pro členy ČBS je možnost účasti na akci se slevou. Cyklus je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2. body za cyklus).

Program 12. května (Obecné informace)

 • Úvod (Evropská legislativa, zákony a certifikáty) - Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA
 • Obecné zásady a koncepce spolehlivosti - Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA
 • Obecný postup návrhu - doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
 • Dynamické účinky - doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
 • Vzor správné dokumentace, Havárie panelu - doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
 • Závěrečný test

Program 26. května (Navrhování a praxe)

 • Příklad: Návrh – STĚNA „Kotva se závitem“ - Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA
 • Příklad: Návrh – DESKA „Kotva s kulovou hlavou“ - doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
 • Příklad: Návrh – NOSNÍK „BS kotva“ - Ing. arch. Tereza Vlasáková
 • Druhy transportních kotev - Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA
 • Pokyny pro instalaci - Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA
 • Novinka 2021 - Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA
 • Závěrečný test

Aktuálně

Praha schválila investiční přípravu dalšího nájemního bytového domu, na Nových Dvorech. Městský bytový fond by se tak rozšířil o zhruba 45 nových bytových jednotek. Bytový dům vyroste na městských pozemcích v Durychově ulici na Nových Dvorech v Praze 4, kde poblíž vznikne v příštích letech nová stanice metra D. Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro development celého území, jehož součástí budou různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby nebo prostory pro volnočasové aktivity.„Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté, a dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kalendář akcí