Blíží se seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek. Letos je rozšířen o speciální betony

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams ve středu a čtvrtek 10. a 11. března 2021. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206+A1. Účastníci kurzu, který pořádá společnost SEKURKON, s.r.o., získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci e-mailem. Akce je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A2 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.

Seminář je určen projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů. Přednášet budou doc. Ing. T. Klečka, CSc., doc. Ing. K. Kolář, CSc. doc. Ing. J. Litoš, Ph.D. a Ing. P. Reiterman, Ph.D.

Programové zaměření:

  1. den
  • Cement, kamenivo
  • Přísady, příměsi, záměsová a ošetřující voda
  • Vlastnosti a zkoušení speciálních betonů

  1. den
  • Experimentální diagnostika betonu a betonových konstrukcí, trhliny v betonových konstrukcích
  • Aplikace experimentálního vyšetřování konstrukcí v praxi
  • Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu
  • Koroze betonu

Více informací o akci a registrační formulář najdete ZDE.

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí