Stavební a projektové firmy byly nuceny pozastavit své projekty a pořizují zaměstnancům ochranné pomůcky

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Situace ohledně COVID-19 ovlivnila činnost všech ekonomických subjektů v naší zemi. Výjimkou nejsou ani projektové společnosti, z nichž 93 % uvádí, že pocítily dopad na svoji každodenní pracovní činnost. U stavebních společností se dokonce jedná o 98 % všech dotázaných. Vyplývá to z mimořádné analýzy Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Stavební firmy (86 %) uvádějí, že největší dopad je spojen s nižším stavem zaměstnanců, který komplikuje jak výstavbu samotnou, tak činnost firmy jako celku. Dále byly stavební firmy v téměř dvou třetinách případů nuceny prodloužit termín realizace výstavby (65 %), nebo ji musely zcela pozastavit (53 %). Téměř pětina stavebních firem (18 %) potom čelí dalším obtížím, jako je nedostatek materiálu z důvodu pozastavení dodávek od dodavatelů nebo obtíže s ubytováním dělníků – těch, kteří nepocházejí z daného regionu – v okolí stavby. Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, a. s., uvádí, že zatím komplikace spojené s chodem firmy nepociťují: „Práce na všech našich projektech a zakázkách běží podle plánu. Nehrozí, že by měly být zpomaleny, nebo zastaveny. Zaměstnanci v administrativě mohou využít home office, pokud to charakter jejich práce umožňuje.“

U projektových společností se jednalo ve třech čtvrtinách případů o prodloužení termínu dodání projektu (73 %), a v téměř dvou třetinách (61 %) o obtíže spojené s nedostatkem zaměstnanců (především celková nižší výkonnost firmy), dále o pozastavení projektů, které probíhají v současné chvíli (46 %). Třetina firem také uvedla, že čelí problémům v souvislosti s omezením cestování a s nižší činností veřejné správy. Situaci jim komplikuje také fakt, že větší projekty v současné chvíli nemohou projednávat se zadavatelem (34 %).

Samotné firmy také zavádějí různá opatření u svých zaměstnanců. Pro tento krok se rozhodlo 95 % dotázaných projektových společností a 94 % stavebních společností. Téměř všichni ředitelé dotázaných projektových společností se přiklonili k zavedení home office u svých zaměstnanců (96 %), více než tři čtvrtiny z nich zvýšily také hygienická opatření na pracovišti, jedná se především o pořízení desinfekčních prostředků pro zaměstnance (78 %). Téměř polovina společností (44 %) také omezila sdružování více zaměstnanců na jednom místě (uzavření jídelen nebo odpočinkových zón) a zajistila zaměstnancům ochranné pomůcky, jako jsou roušky (47 %). Pětina poté změnila směny zaměstnanců tak, aby se vzájemně nepotkávali (22 %). Žádná z dotázaných společností neprovádí kontrolu zdravotního stavu zaměstnanců (měření teploty apod.). Desetina zavádí i jiná opatření než výše uvedená, jako je například zákaz služebních cest, zákaz obchodních jednání v prostorách firmy, nebo příspěvek na dopravu vlastním autem do zaměstnání (9 %).

Osm z deseti dotázaných stavebních společností potom zavedlo home office u zaměstnanců (80 %), zvýšení hygienických opatření na pracovišti (90 %) a zajištění ochranných pomůcek (82 %). Velká část společností se také snaží zamezit zbytečnému výskytu více pracovníků na jednom místě (78 %) – s tím souvisí i pozastavení některých staveb. Více jak polovina společností změnila pracovní dobu zaměstnanců tak, aby se co nejméně potkávali (57 %), a více jak čtvrtina své zaměstnance kontroluje – měří jim teplotu apod. (29 %). O zavedených opatřeních ve společnosti Trigema, a. s., hovoří Marcel Soural, předseda představenstva společnosti, který upozorňuje na to, že je nutné si zvyknout i na jinou formu komunikace se zaměstnanci nebo dodavateli: Zaměstnancům každodenně měříme teplotu, což se týká i práce na stavbách. Současně je vybavujeme rouškami a dalším nezbytným materiálem. Změny nastaly hlavně v tom, že všichni naši pracovníci a subdodavatelé nosí roušky, které jsme pro ně přichystali. To taky znamená, že si musíme zvyknout na trochu jinou formu komunikace, než jakou jsme vedli doteď.“

Zaváděná opatření činí společnosti především z vlastní iniciativy, nikoli na podnět nařízení vlády. U projektových společností se jedná o 86 % dotázaných, kteří uvádějí, že zavedli daná opatření ještě před upozorněním vlády, nebo je zavedli ve větším rozsahu, než bylo požadováno. U stavebních společností se potom jedná o 86 % všech dotázaných. Přístup k řešení této situace popisuje i Tomáš Koranda, ředitel společnosti HOCHTIEF CZ: „Zavedli jsme možnost využít home office a střídavý provoz tak, aby se zaměstnanci či směny potkávali co nejméně. Zrušili jsme schůzky s externími stranami v prostorách společnosti, a i interní schůzky jsme omezili na minimum a provádíme je pomocí např. videohovorů. Naše zaměstnance na stavbách vybavujeme rouškami a respirátory, prostory kanceláří pravidelně desinfikujeme. Zaměstnanci, kteří jsou v kanceláři, mají nosit roušky, a apelujeme na ně, aby v případě jakéhokoliv náznaku nemoci zůstali doma.

Mimořádná studie Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti bude uveřejněna na: www.ceec.eu