Uzávěrka přihlášek Stavby roku Středočeského kraje je 10. června

publikováno:
autor:
Sportovní hala Dolní Břežany – Stavba roku Středočeského kraje 2019 Sportovní hala Dolní Břežany – Stavba roku Středočeského kraje 2019

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Středočeský kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vyhlašují již 7. ročník tradiční veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020.

Uzávěrka přihlášek je 10. června 2020. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Soutěži je tradičně pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a za podpory řady institucí a odborných partnerů.

Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace – sídlo firmy dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, ze všech oborů (včetně interiérů), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání návrhu. Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže.

STAVBY POSUZUJE ODBORNÁ POROTA

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá porota jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje (dále jen rada), na návrh vypisovatelů, případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu odborné poroty soutěže Stavba roku Středočeského kraje (dále jen porota) udělí rada nominace a titul a případně reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.

Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Není přípustné, aby se člen rady, člen poroty ani člen hodnotící komise podílel na kterémkoliv přihlášeném díle.

Porota hodnotí stavby na základě dodané dokumentace a podkladů a na základě možné návštěvy stavby. Porota si ve výjimečných a specifických případech může vyžádat doplňující podklady nebo posouzení od nezávislých expertů.

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ STAVEB POROTOU:

 • účelnost investičního záměru a účelnost stavby,
 • význam a přínos stavby ve vztahu ke své blízké lokalitě, ve vztahu ke Středočeskému kraji
 • začlenění stavby do okolí, resp. kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou,
 • architektonického a stavebnětechnického řešení stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního,
 • konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost,
 • u rekonstrukcí památek je rovněž posuzována hodnota stavebního díla z hlediska památkové péče
 • inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářského konceptu, či jiných charakteristik stavby,
 • kvalita stavebních a řemeslných prací a použitých stavebních materiálů (přihlašovatelé mohou jmenovat 3 5 rozhodujících výrobků a inovativně použitých technologií ve stavbě),
 • hledisko trvale udržitelného stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou úspornost a použití principu Smart house a Smart cities, využití BIM v přípravě a realizaci stavby,
 • přijetí stavebního díla stavebníkem a uživatelem, přijetí veřejností,
 • další kritéria dle uvážení poroty.