Centru L´ART dominuje beton, sklo a dřevo

publikováno:
autor:
 L’ART – multifunkční kulturní dům v Lanškrouně (zdroj: ATELIER 90) L’ART – multifunkční kulturní dům v Lanškrouně (zdroj: ATELIER 90)

Multifunkční centrum L´ART se skládá ze dvou částí. Z rekonstruované historické Langerovy vily a z nového multifunkčního sálu, který byl postaven na místě bývalé zlatnické dílny. Tradice umění, i když v jiném pojetí, tak bude na místě stále zachována. Multifunkční centrum umožňuje pořádání plesů, divadelních představení, koncertů, výstav, kongresů, festivalů, nebo i menších akcí jako jsou svatby a soukromé oslavy. Projektantem centra byl Atelier 90 s.r.o., generálním dodavatelem pak OHL ŽS a.s. a investorem Město Lanškroun.

Stavba je umístěna na předměstí Lanškrouna, na rozhraní průmyslové a obytné zóny v docházkové vzdálenosti z centra a zároveň poblíž vlakového a autobusového nádraží. Před hlavním vstupem do nového sálu je navržena částečně dlážděná odpočinková plocha s lavičkami, stromy a pítkem. Nově byl také vydlážděn prostor před vilou, kde zůstal zachován vstup do historických prostor. Upravenou plochu je možné využívat ke konání venkovních akcí nebo pro parkování. Další parkovací místa jsou navržena na ulici Krátká a na parkovišti za novým sálem, které je rovněž přístupné z ulice Krátká. K multifunkčnímu centru přiléhá velká zahrada, jejíž úprava bude následovat v další etapě.

Zlatnická vila byla kompletně rekonstruována a slouží jako sídlo Kulturního centra Lanškroun. Mimo to obsahuje technický kabinet s původní výzdobou, učebny a salónky včetně zázemí pro catering.

Nová přístavba multifunkčního sálu je navržena na půdorysu pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku, který vychází z tvaru pozemku, polohy vily a záměru orientovat sál s jevištěm do ulice a vstup na opačnou stranu do zahrady. Třípodlažní přístavba respektuje výšku historické vily a podtrhuje její autentičnost. Na fasádách jsou použity přírodní materiály – pohledový beton, dřevo a sklo.

Z konstrukčního hlediska se jedná a kombinaci stěnového a skeletového systému. Přístavba je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce, hlavní sál je zastřešen prefabrikovanými předpínanými železobetonovými panely. Na stavbě byla použita celá řada originálních řešení a atypických výrobků. Střecha přístavby je navržena jako vegetační a její skladba pomáhá retenovat srážkové vody a vylepšuje svojí akumulací mikroklima v interiéru. Hlavní vstup do kulturního domu je zdůrazněn vystupující hmotou interaktivní fasády. Hladkou fasádu lze otevírat. Vznikají zde nikdy nekončící možnosti pro aktuální performance, živá vystoupení, či trvalé výtvarné instalace.

Altán na západní straně přístavby porostlý popínavými rostlinami, který může sloužit pro venkovní představení, propojuje dům s plánovaným parkem.

Pohled z ulice Nádražní v PDF ZDE.
Půdorys PP v PDF ZDE.
Půdorys 1. NP v PDF ZDE.
Řez B v PDF ZDE.
Řez C v PDF ZDE.
Situace v PDF ZDE.