Konference Koroze a ochrana materiálů by se měla uskutečnit koncem října 2021

Přijměte pozvání k účasti na 24. ročníku hybridní (online i prezenčně) konference Asociace korozních inženýrů s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, která se letos, snad už opravdu, odehraje v Táboře ve dnech 20. – 22. 10. 2021.

Konference se tradičně věnuje hlavním tématům korozního inženýrství, protikorozní ochrany a korozního výzkumu. Zazní přednášky z oblasti protikorozní ochrana povrchovými úpravami, koroze v automobilovém průmyslu, koroze úložných zařízení a katodická ochrana, koroze v atmosféře, koroze v energetice a chladicích okruzích, koroze kovových památek, koroze biomateriálů, korozní zkušebnictví a monitoring a dalších. Je už tradicí z posledních let zahájit konferenci sympoziem pro průmysl. Jde o rozšířený blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor.

Letos bude sympozium věnováno velmi aktuální problematice Koroze předpínací výztuže železobetonových konstrukcí. Program sympozia je připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze. Konference AKI tak bude skvělou příležitostí oslavit 100. výročí založení Kloknerova ústavu. Program sympozia i ostatních přednáškových bloků bude postupně zveřejňován na stránkách AKI v oddílu Konference (www.aki‑koroze.cz/konference.php). Již nyní můžete využít registrační formulář, který se Vám zobrazí, pokud budete na stránkách AKI přihlášeni ke svému účtu.

Konference proběhne v krásném prostředí Hotelu Dvořák, kde si můžete zarezervovat ubytování za zvýhodněných podmínek, pokud v komunikaci s recepcí hotelu uvedete, že jste účastníky konference AKI 2021.

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
Asociace korozních inženýrů, z. s.